WONEN

Het is crisis op de woningmarkt. De reden is pijnlijk eenvoudig: het geloof in de markt was te groot. Voor investeerders is het bouwen van duurdere koopwoningen of de aanleg van een bedrijventerrein lucratiever dan woningen bouwen voor de huursector of betaalbare koophuizen voor gezinnen. Woningcorporaties zijn steeds verder beperkt in hun maatschappelijke taak en bouwregels en procedures zijn steeds ingewikkelder en zeer tijdrovend geworden.

Daarom moet het roer om. Ook hier is het credo ‘minder marktwerking, meer samenwerking’. We maken van wonen weer meer een overheidstaak en pakken onze rol regierol als lokale overheid weer stevig op. We gaan in onze gemeente nieuwe bouwlocaties aanwijzen, waar snel kan worden gebouwd, zodat onze jonge Cranendonckers en straks onze kinderen ook hun nieuwe levensfase kunnen beginnen in onze gemeente.

We maken ruimte voor alternatieve woonvormen, zoals hofjes voor ouderen, tiny houses voor starters en coöperatieve woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld. Meer variatie houdt ook rekening met verschillende relatievormen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.