ZONNE-ENERGIE

We zijn voor duurzame energieopwekking. Inmiddels hebben we ons plan ingeleverd in het kader de Regionale Energiestrategie (RES). Hieruit werd duidelijk dat windenergie niet mogelijk is in onze gemeente, maar dat er wel mogelijkheden zijn voor zonne-energie. Hier zijn we voorstander van.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.