02 oktober 2023

CDA Geldrop-Mierlo aanwezig bij partijcongres

Op zaterdag 23 september waren we met een aantal CDA-ers uit Geldrop-Mierlo aanwezig bij het CDA-congres in 's-Hertogenbosch. Tijdens het congres is het verkiezingsprogramma vastgesteld en zijn alle mensen van de landelijke lijst CDA voorgesteld. Aan het einde, onder luid applaus, werd Henri Bontenbal benoemd als onze nieuwe lijsttrekker.
Voor veel aanwezige CDA-ers een opluchting om te zien dat onze partij weer staat voor heel Nederland. Henri liet in zijn toespraak een duidelijke visie horen voor een fatsoenlijk land waar normen en waarden, gezin en verenigingen met een sterk ondernemersveld belangrijk zijn. Hij sloot af met de woorden: “Ik wil een toekomst, ik wil een verhaal. Niet voor mezelf, maar voor ons allemaal.” Zijn speech werd meerdere keren door luid applaus onderbroken.

Over het partijprogramma werd in de ochtend vergaderd. In de afgelopen maanden hebben alle leden een bijdrage kunnen leveren. Vanuit onze afdeling hebben wethouder Mathil Sanders en CDA-lid Mirjam de Jonge een bijdrage geleverd. Mathil: “Het is goed te zien dat mijn inbreng heeft bijgedragen aan de hoofdstukken Leefbaar Thuis en Liefdevolle Zorg!”. Mirjam heeft aandacht gevraagd voor inclusie en betere voorwaarden voor PGB. Ook deze aspecten staan in het programma.
Tijdens het congres zijn in drie ochtendsessies meer dan 500 amendementen besproken en aangenomen of afgewezen. CDA Geldrop-Mierlo had twee amendementen ingediend. Een is afgewezen waarin voorgesteld werd om het PGB aan te vullen met pensioen- en indexatie voorwaarden. Het amendement om de toegankelijkheid van vervolgonderwijs voor Oekraïense jongeren te garanderen door het Europees tarief voor collegegeld te hanteren, was in de ochtendsessie ontraden door het bestuur. Maar na een gloedvol betoog van onze wethouder Mathil Sanders en de steun van een andere CDA-er werd tijdens de stemming duidelijk dat de leden, anders dan het partijbestuur, voor dit amendement waren. Na telling bleek dat het verschil zodanig was, dat er tijdens de plenaire middagsessie nogmaals gestemd zou moeten worden.
Plenair, voor de vele aanwezigen heeft Mathil nogmaals een goed onderbouwd betoog gehouden. Dit werd met applaus ontvangen en ook door het partijbestuur met instemming opgenomen in het verkiezingsprogramma. Na de felicitaties in ontvangst te hebben genomen, kan Mathil alleen maar opgelucht concluderen dat het vooral voor de Oekraïense jongeren een stap voorwaarts zou betekenen, maar voegt ze toe: “Hopelijk wordt het ook tijdens dit demissionair kabinet nog onderwerp van gesprek. Want dat het in ons partijprogramma staat, betekent natuurlijk niet dat het ook landelijk beleid wordt”.

Aan het eind van de middag gingen we, net als vele CDAers met nieuwe energie naar huis, om met goede moed een mooie campagne neer te zetten in de komende maanden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.