Verkiezingsprogramma 2022-2026

Na de verkiezingswinst in 2018 heeft het CDA haar verantwoordelijkheid genomen en de basis gelegd voor een vitaal, zorgzaam en betaalbaar toekomstperspectief. We zien er naar uit dit nader te versterken, onderbouwd met heldere standpunten en de wil om resultaten te boeken. Het CDA Geldrop-Mierlo (CDA GM) is een brede partij waarbij de gemeenschap centraal staat. De betrokkenheid van onze inwoners bij hun school, bij hun buurt, bij hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging is cruciaal. Dit moet ondersteund en versterkt worden.

Wij geloven erin dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De gemeente geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. Vertrouwen staat centraal. We willen wel afspraken maken met elkaar, zodat we over en weer onze verwachtingen helder hebben. U wilt een dienstbare en service gerichte gemeente, en wij maken ons hier hard voor.

Het CDA GM staat ook pal voor onze rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De gemeente is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een strenge en betrouwbare gemeente die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt. Je veilig voelen binnen Geldrop-Mierlo is een groot goed.

We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de gemeente moet de menselijke maat zichtbaar en voelbaar worden gemaakt. Aan de jeugdhulp, WMO, bijstand, armoedebestrijding en schuldhulpverlening hebben wij de afgelopen vier jaar intensief gewerkt en hebben hierin resultaten bereikt. Dat werk willen we de komende jaren graag afmaken.

Wij maken deel uit van de Brainport Regio (21 gemeentes) en zijn als vierde grootste gemeente een belangrijke speler. Wij zoeken vruchtbare samenwerking met andere gemeentes met behoud van eigen identiteit.  

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA GM zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. Om zo een betere samenleving achter te laten voor de komende generatie.

Lees hier het programma: Verkiezingsprogramma 2022-2026 ‘Een sterk en vitaal Geldrop-Mierlo’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.