14 september 2023

Zorgen over stopzetten oud papier ophalen door verenigingen

Tot ongenoegen van verschillende verenigingen heeft het bestuur van Cure, bestaande uit vertegenwoordigende wethouders uit de gemeentes Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard, besloten dat het oud papier vanaf 1 januari 2024 wordt opgehaald door Cure zelf en niet meer door de verenigingen.

Deze beslissing heeft, met name in Mierlo, geleid tot de nodige zorgen. In Mierlo wordt het oud papier wekelijks opgehaald door diverse Mierlose jeugdverenigingen, die zo extra inkomsten voor hun vereniging verwerven. Het ophalen wordt gecoördineerd door Stichting Jeugdbelangen Mierlo. De opbrengsten die zij hiervoor ontvangen worden ook jaarlijks meegenomen in hun begroting.

Raadslid Paul Font Freide heeft middels schriftelijke vragen aan het college om opheldering gevraagd over de gevolgen hiervan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.