Ondersteuning

Actiepunten:

Veranderingen nodig voor goede jeugdzorg, arbeidsparticipatie en zorg, laten slagen door geld daarvoor te reserverenMogelijkheden bieden om de regie van professioneel welzijnswerk aan de (ouderen) organisaties te gevenOptreden als een constante en betrouwbare overheid richting onze ondernemers, zodat men kan en durft te investerenVoor mensen met beperkingen op de arbeidsmarkt voldoende werk op maat in gewone werksituatiesVersterken gezonde leefomgevingen door stimuleren van burgerinitiatieven, onder meer op het gebied van welzijn/zorg voor jeugd

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.