Camil Kerkhofs

15 | Oirschot

Ik woon inmiddels zo’n 15 jaar in Oirschot en voel me hier helemaal thuis. Momenteel studeer ik Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Avans Hogeschool in Tilburg.

Als jongere denk ik graag mee over onderwerpen die jongeren raken, zoals onderwijs en sport. Ik vind het vooral belangrijk dat jongeren een goede start kunnen krijgen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Laten we samen kijken hoe we hun kansen kunnen vergroten. Er zijn nu nauwelijks betaalbare woningen voor jongeren beschikbaar. Dit leeft bij veel jongeren enorm. Dat zagen we ook bij het online jongerencafé dat Femke, Jakko, Ruben en ik op 12 januari organiseerden. Jongeren gaven daar aan dat ze graag meer CPO-woningen willen (waarbij een groep mensen een vereniging start die zelf woningen ontwikkelt). Daarnaast pleitten ze voor een zelfbewoningsplicht van 3 jaar, zowel bij nieuwbouw als bestaande woningen. Ook gaven jongeren aan dat het voor de doorstroming belangrijk is dat er meer seniorenwoningen komen. Interessant om daarover mee te denken.

In het begin twijfelde ik of de lokale politiek wel iets voor mij zou zijn. Maar toen een van mijn voetbalvrienden, Jakko, daarin ook interesse had, verdween de twijfel. We meldden ons vorig jaar samen aan bij het CDA.

Er zijn nu nauwelijks betaalbare woningen voor jongeren beschikbaar. Dit leeft bij veel jongeren enorm.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.