Agrarisch

  • Het CDA is trots op onze agrarische familiebedrijven die passen in ons buitengebied. De voor Oirschot belangrijke agrarische sector blijft in verduurzaamde vorm (sluiten van kringlopen en in balans met de omgeving) een economische pijler van formaat. Innovatieve ondernemers en -producten, waaronder de biologische landbouw, steunen wij daarom. 

  • Het CDA is van mening dat landbouw en natuur met elkaar in balans kunnen worden gebracht. Dit kan in algemene zin door verduurzaming van de agrarische sector. Soms kan dit door voorrang te geven aan of landbouw of natuur in een bepaald gebied. En verder kan via natuur-inclusieve landbouw natuur worden ontwikkeld en kan deze ook extensief gebruikt worden voor de landbouw.

  • Leegstaande panden in de dorpskernen en buitengebied zorgen voor verpaupering en ongewenste, soms criminele activiteiten. Het CDA wil ruimhartig maatwerk voor initiatieven die leegstand tegengaan, zoals sloop, herbestemming etc. Ook gaan we verrommeling van ons landschap zowel in de kernen als het buitengebied tegen.

  • Het buitengebied van Oirschot is mooi, maar kan nog mooier worden gemaakt door samen met bewoners en ondernemers te investeren in de kwaliteit van natuur en landschap. Door het terugbrengen van landschappelijke elementen neemt de biodiversiteit toe. Het CDA ondersteunt deze initiatieven.


    Terug naar Index

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.