Agrarisch

Wij zijn trots op onze agrarische familiebedrijven. Deze bedrijven horen bij het buitengebied van onze gemeente. Samen met de agrarische ondernemers werken we aan hun toekomstperspectief en investeren we in de kwaliteit van ons buitengebied.

 • Gemeentelijk ondersteuningsnetwerk staat veehouders bij in de transitie (stoppen, omschakelen of innoveren). We stimuleren daarbij duurzame concepten zoals natuurinclusief, biologisch of planet proof.
   
 • Agrarische ondernemers moeten goed begeleid worden naar een duurzaam concept. Dat vergt maatwerk. Daarom is de gemeentelijke inzet vooral gericht op begeleiding en advisering. Financiele ondersteuning van bedrijfstransformatie is primair een verantwoordelijkheid vanuit Europees, Nationaal en/of Provinciaal beleid.
   
 • Bedrijfsontwikkelingen in de (intensieve) veehouderij moeten gepaard gaan met vermindering van de uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak.
   
 • Geen ruimte voor nieuwvestiging van niet-grondgebonden veehouderij. In ons buitengebied blijft ruimte voor grondgebonden (melk)veehouderij.
   
 • We stimuleren de afzet van streekproducten bijTerug naar Index

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.