30 juni 2022

Bijdrage Masterplan Dorst

Geachte voorzitter,

Het CDA heeft met plezier kennis genomen van de visie van het concept-Masterplan Dorst 2030 als wenkend perspectief voor de toekomstige ontwikkeling van Dorst.  Wij willen op deze plaats alle vrijwilligers van het platform Dorst en de inwoners complimenteren met de gepresenteerde visie. Een knap stuk werk en een mooie uitkomst voor de pilot wijkgericht werken. Wat het CDA betreft een mooi voorbeeld van samenwerking tussen inwoners, vertegenwoordigd in het platform Dorst, professionals (Space Value) en onze gemeente. Want dat zijn wij, met z’n allen, nietwaar.

Natuurlijk zal er nog veel onderzoek gedaan moeten worden naar haalbaarheid, maar de visie geeft een duidelijke richting. Het feit, dat projecten al lopen, zoals huisvesting basisschool de Marcoen maakt het geheel nog complexer en dus uitdagender.

Er zijn genoeg redenen om sceptisch te zijn, zoals blijkt uit de bijdragen van Gemeente Belangen en D’66. Het wel erg laat ingediende amendement zal Dorst niet verder helpen. Het CDA is voor Out of the box denken. Voor “wat kan wel” in plaats van “wat kan niet”. In dat kader zijn we ook tevreden over wat in het voorstel bij focusproject 2 nu nog tussen haakjes staat: onderzoek naar haalbaarheid voor verlegging van de Rijksweg. Wensen hebben we ook: overlast van het spoor zoveel mogelijk beperken.

Nadrukkelijk wordt de oproep gedaan om snelheid te maken met de uitwerking van de visie. Vandaar dat we graag meedoen met de raadsbrede Kopgroep Masterplan–Dorst  om het proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een mooi initiatief wat heel goed  past in de pilot wijkgericht werken. Gelet op de inbreng van Groen Links en LOeS meer nodig dan ooit.

Al met al sluit het voorstel prima aan bij één van kernwaarden van het CDA: gespreide verantwoordelijkheid. Inwoners van Dorst (platform) en het (vorige)college hebben hun verantwoording genomen met deze eerste stap. Nu is het  aan ons als raad.  Het CDA is voor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.