Johan van Arkel

Penningmeester, steunfractie

Johan van Arkel (61) heeft in het verleden verschillende bestuursfuncties bekleed in kerk en school en momenteel bij tennisvereniging OTC De Warande. Vooral op het financiële vlak waar zijn expertise ligt. Hij is al lang lid van het CDA en wil zich graag breder gaan inzetten voor de Oosterhoutse samenleving. Een luisterend oor zijn voor de wensen en behoeften van de inwoners, zien waar verbeteringen mogelijk zijn, niet omdat het moet maar omdat het kan, zich verbonden voelen met die geweldige stad waar het prettig wonen, werken en winkelen moet zijn.

Niet een bepaalde groep, maar iedereen moet zich in Oosterhout thuis kunnen voelen. Vanuit de CDA-traditie betekent dit met oog voor de ouderen en zwakkeren, maar ook voor de jongeren die de toekomst zijn en het recht hebben op een veilige en gezonde omgeving waarin zij opgroeien.

Met voorzieningen die op peil zijn en recht doen aan de samenstelling van de Oosterhoutse bevolking, maar die ook binnen de financiële kaders van een gezond huishoudboekje te verwezenlijken zijn.

Johan gaat ervoor als u dat wilt en op hem stemt op 21 maart a.s.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.