30 juni 2022

Bijdrage Zonnepark A59

Geachte voorzitter,

Het uitzicht verdwijnt door de windmolens. En dit College spant het paard achter de wagen.

Het CDA Oosterhout onderschrijft het belang van een mix van energiebronnen en daarmee de noodzaak van de energietransitie. Eén van de grootste uitdagingen in onze tijd.

Maar een wagen rijdt niet zonder paard en zonder visie kom je er niet. Een afgewogen visie is dus nodig, zoals wethouder Willemsen die ooit, hier in onze raad, presenteerde. Een visie op de energietransitie, zo concludeert de CDA-fractie, ontbreekt in het nieuwe bestuursakkoord én het College, althans nu nog. De antwoorden op de sjabloonvragen maken dit voor iedereen duidelijk.

Hoe gaat de verantwoordelijk wethouder bijvoorbeeld de geschrapte windmolens in de Oranjepolder compenseren? Hoeveel hectare landbouwgrond en open landschap moeten hiervoor worden opgeofferd? En hoeveel hectares gaan we in de toekomst nog opofferen voor de energietransitie? Het CDA Oosterhout wil dat de zonneladder wordt gevolgd en wil dubbelgebruik door daken met zonnepanelen vol te leggen in plaats van weilanden. Wordt dit meegenomen in de routekaart 2023-2027? Wat ons betreft eerst die routekaart, dan een concreet raadsvoorstel wat hierin past.

En daarnaast. Het stroomnet is vol, overvol, waardoor duurzame initiatieven van burgers, verenigingen en ondernemers niet langer van de grond komen. Het gaat jaren duren voordat de capaciteit op het net weer op peil is. Hoe gaat de wethouder rekening houden met het tempo van de investeringen in het stroomnet in die routekaart?

Wij vragen aan de fracties in deze raad of het niet veel beter zou zijn, om nu de ruimte op het net, die door dit raadsvoorstel wordt ingenomen, terug te geven aan de inwoners van Oosterhout? Die zitten immers te springen om duurzame alternatieven voor hun dure stroom.

Geachte voorzitter, dit raadsvoorstel is een wagen zonder paard, een auto zonder bestuurder. Er is geen oog voor het open landschap en behoud van agrarische gronden. Er is geen oog voor de belangen van onze inwoners. En het uitzicht, op een succesvolle energietransitie, verdwijnt door de windmolens. De CDA-fractie kan het raadsvoorstel op dit moment en in deze vorm dan ook niet steunen. Wat ons betreft, terug naar de tekentafel!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.