10 juli 2023

Gebiedsontwikkeling Amphia inclusief OV-hub

Het CDA is blij met de rol die het Amphia wil nemen om diverse functies in de gezondheidszorg te behouden en te versterken voor Oosterhout. Een goede zaak, wat ook het CDA in het verkiezingsprogramma heeft staan.

Onze fractie heeft hier in de raadsvergadering twee grote kanttekeningen bij gemaakt.

Ten eerste een grove procedurele fout: Er is een totaal gebrek aan participatie. Er is geen sprake geweest van een deugdelijke informatievoorziening naar de omwonenden in Dommelbergen, Leijsenakkers, Centrum of Kastelenbuurt èn er is niemand gevraagd om input te leveren.

Ten tweede zijn er inhoudelijk wel belangrijke invullingen voor het terrein met behoorlijk wat losse eindjes. Het CDA zou graag zien dat:

  • De gebouwen maximaal 10 woonlagen krijgen om het zicht in de wijk niet teveel te veranderen en toch behoorlijk wat woonruimte te creëren. Daarbij is de bestemming van deze woningen verdeeld over lagere en hogere huur, maar missen we de aandacht voor zorg- en seniorenwoningen. Vanuit het Debat op de Braak bleek ook dat ouderen graag een uitnodigende omgeving willen en zou je dus ook gelijk kunnen nadenken over bijvoorbeeld goede wandelpaden, groen en bankjes.
  • Het CDA vraagt zich af of deelmobiliteit wel gaat werken en of er niet te weinig parkeerplaatsen zijn, zodat deze auto’s in de omgeving geparkeerd gaan worden.
  • Voor de stedenbouwkundige kaders zou het CDA graag zien, dat het geheel van de ontwikkeling van het Amphia terrein een uitstraling krijgt, als uitgangsbord voor Oosterhout. Geen Landmark, maar een sfeervol, groen, harmonisch gebied met dito bebouwing. Kwaliteit boven kwantiteit dus. Qua uitvoering zou de coalitie aan een prijsvraag kunnen denken; professionals, die ideeën aandragen. Een diverse samengestelde jury, waarin zeker een vertegenwoordiging van de omwonenden zitting hebben.
  • Het CDA vindt het voor Oosterhout belangrijk dat er is goed wordt gekeken naar het ontsluiten van nieuwe bouwprojecten en heeft hier een amendement op ingediend om de verkeersafwikkeling goed in kaart te brengen.
  • Het CDA heeft uitleg gevraagd aan de wethouder over een mogelijke tweede OV-hub bij Oosterhout Oost en hoe deze zich dan verhoudt ten opzichte van elkaar. Hieruit blijkt dat deze wel op elkaar aansluiten, maar geen dubbele routes hebben.

Al met al heel wat losse eindjes, waardoor er volgens het CDA nog flink werk aan de winkel is. Het CDA verzoekt het college dan ook de omwoners èn de raad serieus te nemen en met een verbeterd voorstel te komen en hierbij participatie een grote rol te laten spelen.

Luister hier de nabschouwing van de raadsvergadering: Radio gemist - ORTS - Oosterhoutse Radio & Televisie Stichting

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.