06 maart 2023

Landbouwavond CDA Oosterhout

Donderdag 2 maart was er een waardevolle bijeenkomst van CDA Oosterhout. Het doel was om met elkaar in gesprek te komen over alle zorgen, die voor agrarische sector actueel zijn. Er was genoeg ruimte om vragen te stellen, wat het geheel interactief maakte.

Om het aanbod zo compleet mogelijk te maken was daar de CDA lijsttrekker van de Waterschapsverkiezingen, Alwijn ten Cate, de nummer drie op de CDA lijst van de Provinciale Staten, Tanja van der Ven, en op plaats zeven jongeren kandidaat, voor de Provinciale Staten, Antje Beers.

Antje vertelde hoe zij zich hard maakt voor met name de jongeren. Hoe moeizaam het gesteld is met het openbaar vervoer in de regio, waardoor bijvoorbeeld een keuze voor een school niet gemaakt kan worden. Niet alleen is het leerlingenvervoer niet op orde, maar ook wanneer je een keuze wilt maken voor een middelbare school of vervolgonderwijs. Als dat nog niet lastig genoeg is, is ook het verkrijgen van een (studenten)woning een groot probleem. Zij is er juist om deze groep te vertegenwoordigen in de Provinciale Staten.

Alwijn, wonend in Rijen, legde uit wat er nu speelt bij het Waterschap en wat voor werk er nog aan de winkel is. Veiligheid staat voorop achter sterke kades en dijken, met de inzet van dijkwachten. We willen gezond water door te  voorkomen dat er medicijn resten, drugsresten en PFAS in terecht komen. Ook kunnen we meer water vasthouden en bijvoorbeeld regenwater gebruiken voor het doorspoelen van het toilet. Tevens kunnen we uit de rioolwaterzuivering  grondstoffen, fosfaat, bio plastics en energie winnen. Allemaal heel belangrijk voor een betere toekomst, maar ook dat moet betaald worden. Hier zouden de laagste inkomens van vrijgesteld moeten worden.

Tanja nam ons mee in haar loopbaan in de Provinciale Staten en de turbulente tijd, die zij afgelopen 4 jaar hebben gehad. Als boerin uit Beek en Donk weet zij hoe het is om in deze tijd te boeren. Waar we meer oog moeten hebben zijn de innovaties van de boeren. Ze krijgen vaak ‘nee’ op rekest. Vaak ook door onduidelijkheid in wetten en regelgeving. Voor boeren een onzekere periode, want wie is er nu piekbelaster en wie niet? Daarom is het zo belangrijk dat er landelijk snel duidelijkheid komt, zodat we verder kunnen bouwen aan onze toekomstige voedselzekerheid. Ecologie gaat niet vòòr economie, of andersom, het gaat om de balans. Helaas is het CDA op dit moment te klein om voldoende body te hebben op Landelijke en Provinciaal niveau. Het advies van Tanja is dan ook om je goed te verdiepen in de kandidaat waar je op wilt stemmen en zorg dat jouw kandidaat kennis van zaken heeft.

Ook na afloop liep de avond nog even door met een drankje en een goed gesprek aan de bar met de kandidaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.