27 mei 2022

Onze inzet bij de informatieronde

16 maart jongstleden zijn Petro Trommelen en Anco Bakx in de gemeenteraad van Oosterhout gekozen. Alle kiezers die op het CDA Oosterhout hebben gestemd, bedankt!

Het CDA heeft in maart en april gesprekken gevoerd met Gemeentebelangen in het kader van de informatieronde. Wij delen graag met u de verslagen van deze gesprekken.

Naar het zich laat aanzien, zal volgende week een bestuursakkoord worden getekend door de partijen Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks en D66. Wij zijn erg benieuwd naar de inhoud van dit akkoord.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.