13 maart 2020

CDA bepleit: LoketWegWijs doorontwikkelen tot 1 aanspreekpunt

Net als alle andere gemeenten staat ook Sint-Michielsgestel voor de uitdaging om de kosten voor zorg, wmo, jeugdhulp, particpatie, gezondheid en inkomensondersteuning goed in de hand te houden zonder inwoners in de kou te laten staan. Eén van de actiepunten om dat te bereiken is zoveel mogelijk inzetten op preventie. Partners van de gemeente, zoals Bint, Farent en MEE, vervullen een belangrijke rol in het kader van preventie. 

“Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad de integrale verordening sociaal domein vastgesteld”, vertelt Anja Andres (raadslid voor het CDA). “Een belangrijke stap én een belangrijke randvoorwaarde om één loket te realiseren waar onze inwoners met al hun vragen terecht kunnen. Dat is duidelijk voor inwoners en voorkomt dat zij van het ene naar het andere loket gestuurd of verwezen worden”.

Toch bleek LoketWegwijs – dat binnen onze gemeente deze één-loket functie vervult – nog niet helemaal op die taak toegerust te zijn.

Anja Andres; “Tijdens de informatieavond zorg en welzijn vorige maand, werd duidelijk dat LoketWegWijs nog geen functie vervult als verbinder naar onze partners – waaronder Bint, Farent en MEE, in het brede welzijnsveld. Juist goede vindbaarheid van deze partners is belangrijk om de ambities op het gebied van preventie te kunnen realiseren. Mede door de inspanningen van dergelijke partners, kunnen inwoners meedoen aan onze maatschappij, zich goed voelen en een netwerk om zich heen hebben waar zij op terug kunnen vallen als dat nodig is”. 

Reden voor de CDA-fractie, met als mede-indiener de PPA, om in de afgelopen raadsvergadering een motie in te dienen met als doel LoketWegWijs door te ontwikkelen tot brede front-office voor zorg, welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De motie gaf aanleiding tot de nodige uitwisselingen met collega raadsleden. Anja: “Net als ikzelf waren veel raadsleden onder de indruk dat LoketWegWijs deze rol al vervulde”.

Na discussie en een positief advies van het college is de motie door de voltallige raad aangenomen. Dit betekent dat het college bij de doorontwikkeling van LoketWegWijs samen met de partners in het brede welzijnsveld gaat onderzoeken hoe de één-loketfunctie kan worden doorgevoerd naar de hele sociale kaart van onze gemeente.

“We zijn er heel blij mee, zegt Anja, één loket voor het brede sociaal domein komt de duidelijkheid en dienstverlening aan onze inwoners ten goede. En daar doen we het voor!”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.