Samen meer mogelijk maken…dat is de titel van het verkiezingsprogramma van CDA Sint-Michielsgestel. Als het aan het CDA ligt, dan gaat er echt wat veranderen in de gemeentepolitiek. Besturen met lef noemen we dat!

Volledig verkiezingsprogramma: klik hier

ONZE SPEERPUNTEN:

Besturen met lef...
...want er kan zoveel meer! Wij willen dat de gemeente meer tussen, dan boven mensen en organisaties gaat staan. En burgerinitiatieven écht omarmt.

Einde aan de enorme lastenverzwaringen...
...want de gemeente is doorgeslagen in de verhoging van de OZB. De komende jaren willen wij geen stijging meer en liever nog een daling als daar maar enigszins ruimte voor is. De hondenbelasting willen we afschaffen.

Woningen voor alle leeftijden...
...die we met blijvers- en startersleningen bovendien betaalbaar houden. We gaan werken aan meer doorstroming, samen met de woningcorporaties.

Een leefbaar platteland...
...waar wonen, werken en recreëren in evenwicht zijn en mensen geen overlast ervaren. Te vaak zien we de boel verrommelen, door bijvoorbeeld leegstand en een te passieve houding van de gemeente. Innovatieve ondernemers die investeren in duurzaamheid krijgen volop onze steun.

Steun voor verenigingen en gemeenschapshuizen...
...waarbij een eerlijke verdeling over de verschillende dorpen uitgangspunt is. Met vooral ook aandacht voor jeugd(activiteiten).

Meer bedrijvigheid...
...want we laten nog zoveel kansen liggen. Waarbij ook de leegstand in de verschillende dorpen grondig wordt aangepakt. We willen meer ondernemers naar onze dorpen trekken!

Zorg voor elkaar...
...waarbij de bestrijding van eenzaamheid met stip op 1 staat. Wachtlijsten in de jeugdzorg vinden we onacceptabel. En we willen een dementievriendelijke gemeente worden.

Veilige en schone wegen...
...want het verkeer in onze dorpen is soms levensgevaarlijk. En bij het onderhoud van de openbare ruimte mag er gerust een tandje bij.

 

Stellingname CDA Kieskompas
De standpunten die CDA heeft ingenomen op de stellingen van de Kieskompas worden grotendeels onderbouwd in ons verkiezingsprogramma. Voor een aantal stellingen vindt u hier een nadere toelichting, omdat onze stellingname niet exact zo staat verwoord in het verkiezingsprogramma.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.