28 juni 2021

CDA dient amendement in: Vanaf zomer 2022 wordt GFT-afval wekelijks gratis opgehaald

Afgelopen donderdagavond heeft het CDA een amendement ingediend om niet pas in 2023, maar al in de zomer van 2022 de groene kliko wekelijks gratis op te halen. Raadslid Kirk den Otter wilde graag meer voortvarendheid in het proces met als doel om (milieu)bewust met ons huishoudelijk afval om te gaan.

Kirk geeft aan dat het college van B&W in basis een prima voorstel heeft ingebracht om de enorme hoeveelheid restafval dat in de grijze kliko’s wordt gedeponeerd, te verminderen. Uit steekproeven binnen onze eigen gemeente blijkt namelijk dat ruim 40% van het afval in onze grijze kliko uit GFT afval bestaat.

Om goede afvalscheiding te stimuleren is het noodzakelijk een verandering toe te passen. Wat houdt deze verandering in? Uitgangspunt bij de afvalinzameling blijft een zo hoog mogelijk serviceniveau bieden tegen zo laag mogelijke kosten.

Tot eind 2021 wordt, zoals we gewend zijn, de groene kliko eenmaal per 2 weken opgehaald tegen het geldende tarief. Vanaf januari 2022 wordt deze elke 2 weken GRATIS geledigd. Nare luchtjes, vliegen en maden kunnen in de zomer een struikelblok zijn voor het gebruik van de GFT-bak. Daarom stelde het college van B&W onlangs voor het GFT afval vanaf 2023 tijdens de zomerperiode wekelijks gratis te ledigen. De CDA fractie vindt het echter daadkrachtiger om hier al een jaar eerder mee te starten. Het CDA amendement werd door alle aanwezige raadsfracties ondersteund, aldus Kirk.

Om ons doel kracht bij te zetten én omdat we ervan uitgaan dat door deze nieuwe regeling het volume restafval afneemt, wordt de grijze kliko vanaf 2022 nog slechts 1 keer per 4 weken opgehaald. Ook gaat een lediging € 2,- extra kosten. Daarom wordt ieder huishouden in de gelegenheid gesteld gratis te kiezen voor een grotere grijze kliko. Hiervoor wordt t.z.t een eenmalige gratis omruilactie voor op poten gezet. Overigens kan ook gekozen worden voor een kleinere grijze kliko of een ander formaat groene kliko. En heb je ooit meer afval dan wat in de kliko’s past, dan kun je dit uiteraard nog steeds kwijt bij de milieustraat, vertelt Kirk den Otter.

Deze verandering in afvalinzameling vraagt natuurlijk om een zorgvuldige begeleiding en extra voorlichting. Hierover zal later door de gemeente worden gecommuniceerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.