16 april 2021

CDA: “Er wordt volop gebouwd, óók in Berlicum!”

Meer huizen bouwen: het was een van de speerpunten uit het Coalitieakkoord waar het CDA drie jaar geleden een handtekening onder zette. “En we lopen mooi op koers, de toegezegde aantallen gaan we halen!”, aldus CDA-fractievoorzitter Harvy Schouten. In een serie van vier artikelen neemt het CDA u mee langs de bouwactiviteiten in de verschillende dorpen. Dit keer staat Berlicum centraal.

Harvy woont zelf in Berlicum, en heeft dus goed zicht op de huizenbouw in zijn dorp. “Er zijn de laatste jaren veel nieuwe huizen en appartementen gerealiseerd. De werkelijke behoefte is leidend. Zo is er een flinke inhaalslag gepleegd met de bouw van (sociale) huurwoningen en wonen in combinatie met zorg.”

Van puist tot hartkamer
Een van de ontwikkelingen vindt plaats aan de Kerkwijk, waar na jaren van leegstand en verpaupering - op het terrein van het oude bejaardenhuis - een nieuw appartementencomplex wordt gebouwd. Harvy: “Dat is niet alleen winst voor de mensen die daar gaan wonen, maar ook voor het straatbeeld op zo’n prominente plek. In de volksmond heette het al de ‘puist van Berlicum’ en dat is nu gelukkig voorbij. Het is inmiddels de ‘tweede hartkamer van Berlicum’ geworden en dat klinkt een stuk beter…”

Elders in Berlicum springt het nieuwbouwplan Beekveld in het oog. Hier wordt nog volop gebouwd en komen er uiteindelijk 212 woningen. “Veel jonge gezinnen, die van oudsher in Berlicum zijn opgegroeid, vinden hier hun gedroomde woning”, aldus Harvy. “Dat is belangrijk, want zo houden wij de jongeren in onze gemeente. Ook is het goed voor de doorstroming; ouderen blijven nu soms in een te groot huis wonen bij gebrek aan een passend alternatief. Met het bouwen van levensloopbestendige woningen, onder andere in Beekveld, krijgt de woningmarkt weer lucht.”

Goed vooruit blijven kijken
“Goed beleid is vooral vooruit kijken”, vertelt Harvy, “want bouwplannen hebben vaak een lange doorlooptijd.  Een paar jaar verslappen merk je nog vele jaren. Daarom is het goed om nu al na te denken over woningbouw in de komende 10 jaar. Daarbij wordt gelukkig ook nadrukkelijk gekeken naar Middelrode. Eén van die plannen is de ontwikkeling van zo’n 100 woningen nabij de Christinastraat in Middelrode. CDA vindt het belangrijk dat óók de kleinere dorpen binnen onze gemeente volop mee ontwikkelen!”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.