11 februari 2022

CDA-fractie bedenkt nieuwe mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering in buitengebied

Wat maakt het wonen in onze dorpen zo mooi? Niet alleen de dorpen zelf, maar ook het prachtige buitengebied eromheen. “We moeten nú aan de slag om ervoor te zorgen dat dat zo blijft. En dat vrijkomende agrarische gebouwen niet verpauperen.” Een gesprek met drie CDA-ers met hart voor het groen.

Raadslid Harvy Schouten (nr. 4 op de kandidatenlijst) woont in het buitengebied van Berlicum. “Alles draait om evenwicht. Tussen wonen, werken en recreëren. Maar evenwicht ontstaat niet vanzelf”, vertelt hij. “Veel agrarische ondernemers stoppen. Ze hebben geen opvolgers of kunnen niet meer voldoen aan provinciale/landelijke regels. We moeten daarom op een slimme manier ruimte geven aan jonge ondernemers die wél door willen. En die bereid zijn te investeren in duurzamere productiemethodes en die het buitengebied ‘levend’ houden. Deze prachtige omgeving moet ook een plek blijven om lekker te wandelen en te recreëren.”

CDA-lid Pedro van Hedel vult aan: “We hebben hier veel tuinbouw, rundveehouderijen en behoorlijk wat boomkwekers. Vaak mooie bedrijven. Je ziet dat er steeds meer contact ontstaat tussen ondernemers en inwoners. Bijvoorbeeld via boerderijwinkels. We komen elkaar steeds meer tegen, ook omdat er meer huizen aan de dorpsrand bijkomen. Dan is het belangrijk in gesprek te blijven. En samen na te denken over de ontwikkeling van ons buitengebied. De belangen zijn helemaal niet zo tegenstrijdig!”

Femke Klomp (plek 3 op de CDA-lijst) is als raadslid aan de slag gegaan met nieuwe regels voor ‘vrijkomende agrarische bebouwing’ (VAB). “Op het gemeentehuis was daar helaas geen tijd voor, dus ben ik zelf in de pen geklommen. Wist je dat er meer dan 100.000 m2 aan bedrijfsgebouwen vrijkomt? Als we niks doen, verpaupert de boel. En wordt al dat asbest niet opgeruimd. Of er komen activiteiten die je eigenlijk niet wilt. Dan kun je maar beter gaan regelen wat er wél mag.”

Femke ontwikkelde een nieuw VAB-beleid waarover de gemeenteraad 17 februari een besluit neemt. “Dat is gebaseerd op twee pijlers. Met de eerste pijler geven we meer ruimte aan niet-agrarische activiteiten. Zolang het maar kleinschalig is en geen overlast geeft aan andere gebruikers van het buitengebied. We vragen wel een tegenprestatie: de initiatiefnemer moet het gebied een stukje mooier maken. Door sloop van gebouwen of door een houtwal of ommetje te realiseren. Tweede pijler concentreert zich op sloop. Als je op plek A sloopt, mag je een deel terugbouwen op plek B. Er zijn nog meer mogelijkheden, en natuurlijk zijn er ook voorwaarden. Maar met dit nieuwe beleid zouden we een enorme stap zetten richting een mooie toekomst voor ons buitengebied!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.