03 maart 2021

CDA-kandidaat René Peters op bezoek bij Elde College in Gestel

Hoe kunnen jongeren invloed uitoefenen op bestuur en politiek? Dat was één van de prangende vragen tijdens het digitale werkbezoek van Tweede Kamerlid René Peters (CDA) aan het Elde College in Sint-Michielsgestel. Hij was voor een gastles uitgenodigd door docent Chris van Doorn.

René Peters komt uit Brabant (Oss) en doet mee aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hij staat op plek 13 van de CDA-lijst.  Als warming-up gaf René aan het begin van de les maatschappijkunde een inkijkje in zijn weekindeling en agenda. Veel stukken lezen, veel verschillende mensen spreken, lange werkdagen en heen en weer reizen tussen Oss en Den Haag, waar René Peters drie dagen per week verblijft. “Het allerbelangrijkste onderdeel van mijn werkweek is het afleggen van werkbezoeken”, vertelde René. “In gesprek gaan met inwoners en organisaties die mij kunnen vertellen wat er écht speelt in de maatschappij helpt mij enorm om mijn werk in de Tweede Kamer goed te kunnen doen.”

“Dat ga ik uitzoeken!”
De eindexamenklas Vmbo-TL, die tijdens hun lessen maatschappijkunde samen met hun docent Chris van Doorn het onderwerp ‘politiek’ behandelen, konden al hun vragen op René Peters afvuren.
“Wat vindt u ervan dat de examens gewoon doorgaan”? “Waarom worden er cijfers gekoppeld aan toetsen”? “Met welke partijen sluit u de meeste compromissen”? René heeft ze allemaal beantwoord, maar op één vraag moest hij het antwoord schuldig blijven. Een leerling uit de eindexamenklas sprak haar verbazing uit over het feit dat de regering de politiecapaciteit wil uitbreiden maar dat er vervolgens maar 50 opleidingsplaatsen beschikbaar zijn. “Wonderlijk”, vond René ook, “ik ga dit uitzoeken en kom er bij jou via de mail op terug!”

René Peters daagde de leerlingen uit om invloed op bestuur en politiek uit te oefenen met mails aan Kamerleden of – op lokaal niveau – aan gemeenteraadsleden waarin zij hun vragen voorleggen of meningen kenbaar maken. “Daarnaast kun je ook als je nog geen 18 jaar bent, lid worden van de jongerenafdeling van een politieke partij of samen met een groep jongeren petities indienen waar het bestuur en de politiek écht iets mee moeten doen”, gaf René als tips mee.

Het digitale werkbezoek eindigde in een uitnodiging aan de klas om – als de coronamaatregelen dit weer mogelijk maken – samen met René een kijkje te nemen achter de schermen van de Tweede Kamer.

 

Foto: Docent Chris van Doorn (links) en René Peters tijdens de gastles

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.