29 november 2017

CDA over Laar, De Run en Litserborg: “Niet alles verdient schoonheidsprijs”

Vorige week donderdag stonden er belangrijke onderwerpen op de raadsagenda: gebiedsvisie Het Laar, Sporthal De Run en gemeenschapshuis Litserborg. Dat laatste onderwerp leidde tot veel consternatie en uiteindelijk een bijna raadsbreed aangenomen motie van afkeuring tegen wethouder Loose. CDA kijkt met gemengde gevoelens terug op de raadsvergadering. “De Laar was echt een moeilijke afweging. En het voorstel over Litserborg rammelde aan alle kanten”, aldus Lianne van der Aa, CDA-fractievoorzitter.

 

Over gebiedsvisie Laar - Nieuw Laar is een lange discussie gevoerd in de raad. In dit Berlicumse buitengebied moet een evenwicht worden geworden tussen leefbaarheid en belangen van enkele varkensbedrijven. CDA-raadslid Harvy Schouten heeft veel met omwonenden en betrokken bedrijven gesproken. “Er lag op zich een goed collegevoorstel op tafel, maar wat ons betreft mocht het aantal varkens nog verder omlaag met 1.344. Ons amendement kreeg helaas onvoldoende steun.”

Toch kan CDA leven met het collegevoorstel, vanwege maatregelen die de stank terugdringen. Bovendien bepaalde de raad dat het aantal dieren in ieder geval niet verder mag stijgen. Harvy: “We kunnen nu aan de slag en een beter woon- en leefklimaat in dit gebied creëren.”


De raad besloot verder dat er een onderzoek moet komen naar de toekomst van sporthal De Run. Jaren geleden had het CDA daar al voor gepleit, maar kreeg toen de handen niet op elkaar. Op initiatief van PPA bleek dat draagvlak er nu wel te zijn. CDA-raadslid Emanuël van der Schoot: “Prima, beter laat dan nooit zullen we maar zeggen! Het is hard nodig dat De Run wordt aangepakt.”

Litserborg: rammelend voorstel teruggetrokken
En dan Litserborg, het Dungense gemeenschapshuis. Een extern bureau had geadviseerd: pak alle problemen integraal aan. Zoals de akoestiek, de plek van de bibliotheek, professionalisering van de horeca en ondersteuning van het bestuur. Het voorstel van wethouder Loose bood echter op slechts een enkel onderdeel een oplossing. De kritiek was raadsbreed en noodzaakte de wethouder het voorstel terug te trekken.

Lianne van der Aa: “Bovendien had wethouder Loose de raad onjuist geïnformeerd over vooroverleg met de besturen van Vivent en de bibliotheek. Ondanks zijn bewering bleek dat niet te hebben plaatsgevonden. Daarom diende CDA met bijna alle fracties een motie van afkeuring in. Want de raad foutief informeren is in de politiek heel kwalijk!” Alleen zijn eigen Gestelse Coalitie steunde de motie niet, de andere coalitie- en oppositiepartijen wél.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.