23 december 2021

CDA pleit voor extra regels tegen woningspeculatie

De behoefte aan woningen is groot. En dan wil je niet dat nieuwe woningen en appartementen worden opgekocht door investeerders. De huidige regels om dat tegen te gaan, blijken in de praktijk niet sluitend te zijn. Die hebben namelijk vaak geen betrekking op de kleinere transformaties binnen de dorpskernen (sloop en nieuwbouw of hergebruik van bestaande gebouwen). Daarom diende CDA Sint-Michielsgestel een motie in tijdens de raadsvergadering van 9 december. Die motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Zelfbewoningsplicht is een soort antispeculatiebeding om kopers langer aan een gekochte nieuwbouwwoning of -appartement te binden. Daarvoor geldt een termijn van vijf jaar. “Met deze motie willen we ervoor zorgen dat de zelfbewoningsplicht óók gaat gelden voor bestaande gebouwen die tot woningen of appartementen worden omgebouwd of andere kleinere veranderingen binnen de dorpskernen”, aldus CDA-raadslid Femke Klomp. “Want de afgelopen periode is gebleken dat de bestaande regeling uit 2020 daarop geen betrekking heeft. We willen er álles aan doen om speculatie te voorkomen. Vandaar dat we ons hard hebben gemaakt voor een aanscherping van de regels.”  

Landelijk probleem
CDA-raadslid Kirk den Otter vult aan: “De behoefte aan woningen in onze gemeente is groot en de druk op de woningmarkt neemt alleen maar toe. Dat is overigens in heel Nederland aan de orde. Daarom willen we in onze gemeente alles aangrijpen om nieuwbouw beschikbaar te houden voor onze inwoners. Voor vrijwel íedere uitbreiding van de woningvoorraad moet de zelfbewoningsplicht gaan gelden.”

Enkele uitzonderingen mogelijk
Kirk den Otter:  “We willen overigens wel een uitzondering maken voor woningsplitsingen, wanneer slechts één woning wordt toegevoegd. En ook bij een echtscheiding of wanneer iemand een nieuwe baan krijgt ver weg van Sint-Michielsgestel, kan een uitzondering worden gemaakt. Want dan moet iemand niet verplicht worden om in de woning te blijven.”

De CDA motie kreeg in de gemeenteraadsraadsvergadering breed steun en werd door alle acht raadsfracties gesteund.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.