29 januari 2019

CDA pleit voor parkachtige bebouwing aan de Dommeloever

De Dommeloever: een stukje Gestel gelegen tegen de Dommel in het centrum van het dorp Sint-Michielsgestel. Een gebied met een rijke historie, waarbij een deel van oudsher reeds bebouwd was. Het college van B&W wil het braakliggende terrein nu herinrichten. Binnen enkele scherpe kaders heeft de CDA-fractie daar op 24 januari mee ingestemd.

“Als CDA hebben we samen met de andere coalitiepartijen een motie ingediend”, vertelt CDA-raadslid Kirk den Otter, “waarin onder andere wordt gepleit voor een parkachtige invulling en bebouwing in een klein bouwvolume.  Ook is als randvoorwaarde meegenomen dat parkeren buiten het gebied plaatsvindt óf geïntegreerd worden in de bebouwing zelf. Zo ontstaat een vloeiende overgang tussen de bestaande bebouwing en de Dommel.”

De motie werd door een meerderheid in de raad gesteund. Het is aan het college om de plannen binnen die randvoorwaarden verder uit te werken. Er wordt nu eerst een beeldkwaliteitsplan gemaakt. “Als gemeenteraad krijgen we dat voorgelegd, en uiteraard zullen we dat toetsen aan de kaders die we nu hebben gesteld. Wanneer dat goed gebeurt, ben ik ervan overtuigd dat de Dommel, natuur en woningbouw goed samengaan en dat het vanuit het centrum gezien écht mooi wordt.”

Opbrengst bouw goed besteed
Er waren ook geluiden om helemaal geen bebouwing toe te staan. Daar is het CDA niet in meegegaan. Fractiegenoot Femke Klomp: “We moeten als raad steeds goed alle belangen afwegen. Natuur, voldoende woningen, recreatie. En je moet als gemeente ook goed kijken hoe je dat allemaal financieel mogelijk maakt. Ik denk dat we hier een prima middenweg hebben gevonden. Bebouwing die echt past in dit gebied en die tegelijktijd volop ruimte geeft om letterlijk van het dorp zo de natuur in te wandelen. Bovendien krijgen we zo meer financiële armslag om het aangrenzende natuurgebied te versterken en betere mogelijkheden te creëren voor wandelaars en fietsers.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.