26 juni 2020

CDA Sint-Michielsgestel: ontwikkeling van MGD vraagt nog aandacht

Mijn Gemeente Dichtbij (MGD) is een ambtelijke samenwerking tussen de gemeente Sint-Michielsgestel en Boxtel.  Medewerkers uit beide organisaties werken inmiddels alweer enkele jaren samen. Deze samenwerking is gestart in 2016 met het doel een sterke en veerkrachtige organisatie neer te zetten. Het uitgangspunt is dat dit moet leiden tot voordelen voor beide gemeenten. Regelmatig wordt onze raad bijgepraat over de ontwikkelingen binnen MGD. Uit het jaarverslag 2019 van MGD blijkt dat de samenwerking nog niet op alle fronten tot het gewenste succes heeft geleid.  

-Kwaliteit van de Dienstverlening
“Het is van erg groot belang, dat de ambtelijke organisatie goed draait” zegt CDA raadslid Kirk den Otter.
De medewerkers van MGD geven immers uitvoering aan tal van plannen en afspraken, die zijn vastgelegd binnen het huidige bestuursakkoord 2018-2022. Daarnaast geven de medewerkers ook uitvoering aan de dienstverlening voor onze inwoners.
Deze dienstverlening is breed en strekt zich uit van vergunningverlening en handhaving tot het behandelen van hulpvragen binnen het sociaal domein.

-Waar staat MGD na 4 jaar?
Uit het jaarverslag 2019 komt naar voren dat er veel verloop is binnen de ambtelijke organisatie. “Hierdoor is er veel lokale kennis verloren gegaan. Hoewel de capaciteit binnen de organisatie ondanks openstaande vacatures op peil wordt gehouden door het extern inhuren van menskracht, is het belangrijk er voor te waken dat de ambtelijke organisatie daar niet afhankelijk van wordt.  Daarom blijft CDA Sint-Michielsgestel de ontwikkeling van MGD  kritisch volgen”, aldus Kirk den Otter. 

-Continuïteit binnen organisatie MGD
Gebrek aan continuïteit kan tot gevolg hebben dat dossiers vertraging oplopen. Dat willen wij graag zien te voorkomen, en daarom hebben wij gevraagd aan het College van B&W hoe zij hier de komende tijd op gaan inspelen. Wij hopen daarbij op goede maatregelen, zodat wij de dienstverlening aan onze inwoners nog verder kunnen verbeteren en elke inwoner Mijn Gemeente Dichtbij voelt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.