14 januari 2022

CDA Sint-Michielsgestel presenteert verkiezingsprogramma: “Lokaal. Betrokken. Betrouwbaar.”

“Een compact verkiezingsprogramma, met hele concrete voorstellen. Dat goed duidelijk maakt wat er met je stem gebeurt als je 16 maart voor CDA Sint-Michielsgestel kiest.” Aldus Bart de Jong, voorzitter van de lokale afdeling. De partij zet onder andere in op 500 nieuwe woningen, jaarlijks 100.000 euro extra voor het oplossen van verkeersknelpunten en meer geld voor onderwijshuisvesting. Het programma is deze week openbaar gemaakt.

Het programma is niet vanachter een bureau geschreven, vertelt Bart. “We hebben dorpsgesprekken gevoerd, brainstormsessies gehouden en dankbaar gebruik gemaakt van mails die we van inwoners en organisaties kregen. Vier jaar bestuurservaring in het college van B&W helpt natuurlijk ook om een realistisch maar tegelijkertijd ambitieus programma te schrijven.”

Belang van verenigingen
Het verkiezingsprogramma benadrukt het belang van verenigingen voor de lokale samenleving. Lianne van der Aa, wethouder en lijsttrekker: “Zij zijn het cement van onze lokale samenleving! De gemeente moet dat nog meer ondersteunen. Daarom pleiten wij onder andere voor een extra verenigingssubsidie voor activiteiten die zij voor niet-leden organiseren, voor het aanwijzen van een coördinerend wethouder verenigingszaken, voor het indexeren van de reguliere subsidies (dat gebeurt nu nog niet) en voor een jaarlijkse Dag van de Vereniging waar gemeente en verenigingsbesturen elkaar ontmoeten.”

Drie woorden staan op de voorkant van het verkiezingsprogramma: Lokaal. Betrokken. Betrouwbaar. Bart de Jong: “Die woorden zeggen eigenlijk alles. Met 50 enthousiaste kandidaten die mooi verspreid in onze gemeente wonen, kan niemand met droge ogen beweren dat wij geen lokale partij zouden zijn. Sterker nog: we zijn de énige partij met een raadslid uit alle vier de grote dorpen. En ook nog eens met een wethouder die hier geboren en getogen is. Hoe lokaal wil je het hebben, zeg ik dan….”

Grote en kleine onderwerpen
Lianne vult aan: “Betrokkenheid komt tot uiting in onze manier van politiek bedrijven. We zijn als partij, raadsleden en wethouder altijd heel benaderbaar. We maken ons druk over grote onderwerpen zoals het aanbod van zorg in onze gemeente en het tegengaan van woningspeculatie, maar ook over kleinere onderwerpen zoals het doorgaan van kermissen en parkeerproblemen in de centra. En betrouwbaar is onze manier van politiek bedrijven: we beloven geen gouden bergen, maar doen wat we beloven en zoeken altijd naar hoe iets wél kan. Zo willen we bijvoorbeeld ruim baan bieden aan het creëren van mantelzorgwoningen en woningsplitsingen; bureaucratische regels moeten daarvoor wijken.”

 

Het volledige programma vind je hier.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.