24 januari 2024

Verklaring van het afdelingsbestuur over afsplitsing raadsleden

De vier CDA-raadsleden van Sint-Michielsgestel hebben hun lidmaatschap van de partij opgezegd en gaan per 1 februari a.s. onder een andere naam verder als fractie in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Als bestuur van de CDA-afdeling vinden wij dat een verrassend en teleurstellend besluit.

De vier fractieleden hebben eigenstandig hun besluit genomen, zonder daarbij anderen te betrekken. Er bleek geen ruimte te bestaan voor heroverweging van dit besluit. Dit heeft de fractie zowel aan het bestuur als aan Lianne van der Aa (wethouder CDA) laten weten. De vier fractieleden hebben aangegeven het coalitieakkoord, dat PPA, Groen Links/PvdA en CDA in 2022 hebben gesloten, te onderschrijven. Ook blijven zij het het college steunen. Lianne heeft aangegeven gewoon lid te blijven van het CDA; zij gaat door als CDA-wethouder.

Vreemde timing
Het CDA-bestuur verbaast zich over de timing, middenin een collegeperiode waarin onze CDA-standpunten volop worden uitgevoerd als onderdeel van het coalitieakkoord. Bovendien zien wij dat de partij zich op landelijk niveau aan het herpakken is, onder leiding van fractievoorzitter Henri Bontenbal. Als lokaal bestuur waren wij de afgelopen weliswaar kritisch op landelijke ontwikkelingen, maar juist in zo’n periode moet je elkaar opzoeken en vasthouden. Dat is de kracht van onze partij: in goede en slechte tijden weten we elkaar altijd weer te vinden, op basis van een krachtig en actueel gedachtegoed.

Nieuwe lijst bij volgende verkiezingen
CDA Sint-Michielsgestel heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een sterke afdeling met een actieve en trouwe achterban. Bij de laatste twee verkiezingen haalden we goede uitslagen tegen de landelijke trend in. Wij gaan ons komende periode beraden hoe we verder gaan met onze afdeling en de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.