13 februari 2022

Betaalbare woningen voor iedereen

Woningbouwprojecten

De afgelopen periode zijn er al diverse besluiten genomen en gesprekken met omwonenden geweest over woningbouwprojecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Begoniastraat, Eind-Planetenlaan, de Ruysdaelstraat, St. Genovevastraat en de bouwlocatie van Eck in Breugel.

Betaalbare woningen

Maar er is landelijk, regionaal en ook in onze gemeente een groot tekort aan betaalbare woningen. Dit heeft tot gevolg dat onze jongeren wegtrekken uit ons dorp en dat willen wij natuurlijk zoveel mogelijk zien te voorkomen. We zullen creatiever moeten gaan denken. Voor sommige ouderen worden huizen te groot. Als we daar oplossingen voor vinden, komt er weer ruimte vrij voor jongere mensen. Veel jongeren zijn tevreden met een appartement, studio of Tiny house; het hoeven niet meteen villa’s of eengezinswoningen te zijn. We willen dus bouwen voor jong én oud. En het liefst samen! In hofjes, in appartement complexen of door woningsplitsing.

Starterswoningen

We willen ervoor gaan zorgen dat starterswoningen ook starterswoningen blijven en niet na verkoop ineens voor een andere doelgroep bestemd zijn. En om te voorkomen dat beleggers nog meer woningen aanschaffen en daardoor de kansen van starters op de woningmarkt nog kleiner worden, willen wij dat in de gemeente Son en Breugel voor het verhuren van een opgekochte woning een vergunningplicht (‘Opkoopbescherming’) moet worden ingesteld.

Helaas zijn er steeds meer stoppende agrariërs met het gevolg dat er ook meer ‘Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ (VAB) in het buitengebied is. Agrariërs zijn op zoek naar oplossingen. Wij vinden dat deze gebouwen of ondergrond ook ingezet moeten kunnen worden voor kleinschalige extra wooneenheden.

Locaties

Er zijn in ons dorp nog maar een beperkt aantal locaties waar gebouwd kan worden en daar moeten we dus heel verstandig mee om gaan. Naast de vastgestelde locaties in het huidige woonprogramma zien wij nog meer mogelijkheden voor woningbouw in ons dorp. Zo denken wij aan een woontoren op Ekkersrijt Oost (Bij de rotonde Kanaalstraat – Ekkersrijt) voor jongeren, starters, 1-gezinshuishoudens, expats en arbeidsmigranten. Op de Driehoek liggen ook mooie kansen voor een groter woningbouwproject.

Ons uitgangspunt bij al deze plannen zal áltijd zijn: we doen niets zonder vanaf het eerste moment omwonenden te betrekken.

#MIDDENINONSMOOIEDORP

CDA Son en Breugel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.