14 februari 2023

CDA constateert: situatie CMD is zorgelijk

Weet de gemiddelde inwoner eigenlijk welke belangrijke rol het CMD heeft in ons dorp? Dat dit dé plek is om naartoe te gaan als je hulp nodig hebt of een vraag hebt over zorg, geld, opvoeding, hulpmiddelen enzovoort.

De afgelopen weken is er in de politiek veel gepraat over het CMD. Aanleiding was een rapport van de Rekenkamercommissie waaruit blijkt (niet voor de eerste keer) dat er flink wat mis is bij het CMD. In het achtjarig bestaan zijn we intussen al veel geld verder en ruim voorzien van visies, rapporten en actieplannen. Maar nog steeds is de netwerkorganisatie CMD niet onder controle. Dit vinden wij erg zorgelijk!!

Wij concluderen dat meer geld niet heeft gewerkt. Meer mensen niet heeft gewerkt. De website bijna 2 jaar onder ‘constructie’ was en dus niet heeft gewerkt. Men nog steeds niet in staat is om bepaalde gegevens, bijvoorbeeld over de wachtlijsten, aan te leveren en dit dus ook nog niet werkt. Het is verder niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is en daardoor is het ook lastig om iemand daarop aan te spreken. Men ‘rijdt in een auto zonder stuur’. Al met al: het CMD is iets wat er voor de inwoners is, maar wat voor diezelfde inwoner niet bekend en bereikbaar is en ook nog vaak niet werkt. Kortom dit noemen wij zorgelijk!!

Wat schetst dan ook onze verbazing dat het CMD en sommige van de politieke partijen zich vooral bezig houden met de opstartproblemen in het Dommelhuis. Het lijkt wel of dit gezien wordt als oorzaak van de al jaren durende problemen binnen het CMD. Maar wat ons betreft is er al jarenlang veel meer aan de hand.

Wij willen van de wethouder weten wat hij deze keer echt anders gaat doen dan zijn voorgangers.  De CDA-fractie zal haar controlerende rol hier stevig op in gaan zetten. Wij staan pal achter deze wethouder en hebben vertrouwen in hem. Maar wij willen nu een helder en daadkrachtig plan van aanpak zien zodat onze inwoners zo snel mogelijk optimaal geholpen kunnen worden.  Wij willen weten wie waarvoor verantwoordelijk is, zodat wij de juiste mensen daarop kunnen aanspreken. En er zal snel gezorgd moeten worden voor goede en volledige informatie, want anders is het onmogelijk om te kunnen controleren en bij te sturen.

Het  CDA neemt deze problematiek hoog op want het raakt onze zwakste gezinnen het hardst: dit dossier laten we niet los.

CDA Son en Breugel

#middeninonsmooiedorp

Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan via [email protected].

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.