22 april 2023

CDA inbreng Raadsvergadering betreffende WVG Breeakker

 “Geluk vereist het vermogen om tegen onzekerheid te kunnen” Een uitspraak van een bekende Amerikaanse psychiater en schrijver Gordon Livingston.


“Om tegen onzekerheid te kunnen”, wat staat dat er eenvoudig. Maar wat vragen we veel van onze inwoners met dit raadsvoorstel.


De WVG, de Wet Voorkeursrecht Gemeente. Tot voor kort hadden de meeste aanwezigen hier er misschien nog wel nooit van gehoord. Ook wíj zijn overvallen. En dat is nu nét ook de noodzaak van deze wet. Een overval van betrokken eigenaren om te voorkomen dat men hun woning alvast verkoopt, vóórdat de WVG gevestigd wordt op betreffende percelen wat tot ongewenste ontwikkelingen kan leiden. Om te voorkomen dat er bijv. niet-gewenste woningbouw plaatsvindt of het opkopen van gronden,  met beiden enkel als doel om veel winst te maken.


Desondanks vindt het CDA dat de communicatie met betreffende eigenaren veel beter had gekund. De juridische brief was nodig, maar de menselijke maat had in een begeleidende brief veel beter opgepakt kunnen worden. 


Wat ons betreft is dit een voorbeeld van een dossier waarbij je het als politiek nooit goed kan doen. Stemmen we vanavond wél in met dit raadsvoorstel, dan hebben we heel teleurgestelde inwoners in de Breeakker en zorgen we ervoor dat zij de komende periode in onzekerheid blijven zitten. Maar stemmen we vanavond níet in met dit raadsvoorstel doen we de vele woningzoekenden ernstig tekort. En ook ZIJ zitten in onzekerheid. Juist degene die al zo lang op een betaalbare woning zitten te wachten. Of onze oudere inwoners die kleiner willen of móeten wonen en misschien ook wel zorg daarbij nodig hebben. 


Hier hebben we binnen het CDA uitgebreid over gepraat. En zoals in de oordeelsvormende sessie wel duidelijk is geworden, hebben we erg getwijfeld wat te doen met dit dossier. Want het zal je maar gebeuren als inwoner dat je zo’n brief op je deurmat vindt.  De onzekerheid en angst die dat met zich meebrengt voor de toekomst willen we dan ook erg serieus nemen. 


Maar we kunnen ook niet om onze bestuurlijke geloofwaardigheid heen. In het bestuursakkoord hebben we een oproep gedaan aan het college om actief grondbeleid te voeren en daar waar mogelijk de regie te nemen. Want we hebben een enorme woningopgave. Als gemeenteraad en als politieke partij dien je altijd het algemeen belang goed op de weegschaal te leggen. Dat is wat voor het CDA de doorslag heeft gegeven. Willen we kleinschalige woningbouwplannen mogelijk maken in de Breeakker dan moeten we nú regie nemen. Dan moeten we ongewenste ontwikkelingen tegengaan. En dat kan op dit moment alleen door de WVG te gaan vestigen op dit gedeelte van de Breeakker. 


Dit ‘logische gebied’ aanpassen vinden we geen optie. Want de verhalen van de insprekers waren indrukwekkend en nemen we absoluut serieus, maar er zijn ook nog zoveel andere inwoners die dit treft en die we ook serieus moeten nemen. Het WVG gebied is groot, dat is waar. Wellicht onnodig groot, ook dat is waar. Maar zolang er geen plan is, wil het CDA geen percelen uitsluiten. Want waarom het ene perceel wel en de ander niet? Waarom de woning eigenaren wel en waarom niet opkomen voor de mensen die nu huren in dit gebied? Wij vinden het te voorbarig om daar nu al een keuze in te maken. Het risico dat de WVG niet meer juridisch houdbaar is wanneer we percelen gaan uitsluiten willen wij niet lopen. Dat plan moet er dus komen, en vooral snel!


We hebben dan ook wel een voorwaarde om akkoord te gaan met dit raadsvoorstel: We willen niet dat onze inwoners onnodig lang in de zorgen blijven zitten. We zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om de pijn zoveel mogelijk te verzachten. Dat betekent dat we het college oproepen om,  zoals de motie ook aangeeft, nog vóór deze zomer met een tijdslijn te komen. En uiterlijk voor vólgend jaar zomer met een compleet plan. Een plan waar betreffende omwonenden intensief bij betrokken worden. Zodat de WVG zo snel mogelijk weer afgehaald kan worden van de percelen die het niet betreft. We willen iedereen die zich nu nog zorgen maakt kunnen garanderen dat we allemaal ons uiterste best zullen doen om de onzekerheid zo snel mogelijk weg te nemen. Daarom dienen we samen met andere partijen de motie in. We zullen er met z’n allen bovenop moeten blijven zitten om te voorkomen dat de ontstane onzekerheid langer duurt dan nodig is. Want dat die er is, mogen we ook in de toekomst niet vergeten. 


We roepen het college ook op om in gesprek te blijven met betreffende inwoners. Om open te staan en een luisterend oor te bieden. Om begrip te hebben voor hun zorgen. Maar vooral ook om ze vanaf morgen te betrekken bij het plan, want anderhalf jaar onzekerheid is nog steeds heel erg lang.
 
Tot zover onze inbreng voorzitter
 

CDA inbreng Raadsvergadering 20-04-2023 betreffende WVG Breeakker

 

Lees ook:

https://www.ed.nl/son-en-breugel/ondanks-protest-krijgt-gemeente-son-en-breugel-eerste-recht-tot-koop-in-de-wijk-breeakker~ad7b8be4/

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.