17 januari 2022

CDA over het Dommelhuis: bron van inspiratie en verbinding

Dorpshuis

De contouren van het nieuwe Dommelhuis op het Kerkplein zijn steeds duidelijker zichtbaar. Na vele jaren van politieke discussies wordt het Dommelhuis binnenkort opgeleverd op een plek midden in ons dorp waar inwoners makkelijk kunnen binnenlopen. Dé ideale plek voor inspiratie en verbinding. Ons dorp, ú dus, verdient dit. Hiermee hebben wij een belangrijk speerpunt van de verkiezingen in 2018 gerealiseerd. Een ander speerpunt van CDA Son en Breugel was én is: ‘duidelijke communicatie naar inwoners’. Want hoe kun je ergens gebruik van maken als je niet weet wat er voor jou allemaal mogelijk is? 

Samenkomen

In het Dommelhuis komen meerdere voorzieningen en organisaties samen. De digitale wereld vereist dat mensen een zekere vaardigheid hebben met computers. Het is belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen. Vooral de ouderen en de inwoners met een kleine beurs, maar ook onze kinderen. De bibliotheek gaat daar een grote rol in spelen. Zij zijn tegenwoordig veel meer dan alleen een ‘boeken-uitleenplek’ en daar kunnen we allemaal van profiteren.

Senioren

Son en Breugel is een vergrijzende gemeente. De gemiddelde leeftijd neemt toe. De Seniorenraad is dan ook een belangrijke partner die een informatiepunt wil vestigen in het nieuwe Dommelhuis. Wij ondersteunen deze wens en werken graag mee om dit te realiseren. In ons dorp zijn vele initiatieven en activiteiten opgezet door vrijwilligers. Echter deze zijn niet altijd bij iedereen bekend. We willen dit samen met SonenBreugelVerbindt verbeteren.

Clubs en verenigingen

Er zijn talloze denksport-, wandel-, computer- en gezelligheidsclubs actief in ons dorp. Het zou fijn zijn als inwoners weten wat er allemaal te doen is en waar ze gebruik van kunnen maken. Door een betere informatievoorziening vanuit het Dommelhuis kunnen we wellicht ook een bijdrage leveren om eenzaamheid tegen te gaan. Zo doen we recht aan de investeringen in dit gemeenschapshuis, als bron van inspiratie en verbinding.

Muziek

Naast de Harmonie en een muziekschool heeft ook het Vestzaktheater grote plannen om in het Dommelhuis een gevarieerd en hoogstaand cultureel aanbod te presenteren van muziek, cabaret en theater. Je kunt dus dicht bij huis genieten van een gezellig avondje uit in het fraaie, nieuwe theater.

Verbinding en samenwerking

Als CDA staan we voor een samenleving waar we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor ons dorp waarin we leven. Het CDA zet in op samenwerking omdat we ervan overtuigd zijn dat dit meer perspectief biedt dan ieder voor zich. We hebben elkaar nodig. Het CDA helpt u hierbij.

#MIDDENINONSMOOIEDORP 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.