22 november 2022

CDA Son en Breugel past goed op uw geld

De jaarlijkse begroting is voor veel inwoners saaie kost. Maar het gaat wél over uw centen! Die centen moeten goed besteed worden zodat u in een mooi en veilig dorp woont, met goede voorzieningen. Dat er voor u gezorgd wordt als u dat zelf niet meer kan. Daar wordt al veel geld in gestoken. Denk bijvoorbeeld aan het Dommelhuis, renovatie van de Toren en het Oude Raadhuisje, nieuwe scholen, jeugdzorg, armoedebeleid, een nieuw verlicht fietspad naar Eindhoven en de reorganisatie bij het CMD waar u terecht kan met allerlei ondersteuningsvragen. En nieuwe investeringen komen er snel aan: een nieuwe basisschool en sporthal in Breugel en Braecklant in de Gentiaan bijvoorbeeld. U begrijpt dat dit gaat om tientallen miljoenen. Gelukkig hebben we hiervoor gespaard, maar de investeringen drukken in hun gebruik elk jaar op de begroting. Onderhoud kost geld. Het betekent dat de gemeente niet oneindig geld kan uitgeven. We zullen keuzes moeten maken. Net als u thuis.

De kosten van afvalstoffenverwerking zijn sterk gestegen. Vorig jaar hebben we die kosten (bijna een half miljoen!) niet aan u doorberekend maar uit de reserves betaald. Dit is natuurlijk geen houdbare oplossing. We kunnen niet elk jaar een half miljoen uit de reserves halen om dit tekort te repareren. Daarom is een  kleine verhoging (3 euro per maand per huishouden) nodig.  In 2023 wil het CDA dat het lopende afvalcontract kritisch bekeken wordt, zodat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Het CDA besteedt het geld liever aan inwoners die het écht nodig hebben. De inwoners die te maken hebben met de energiecrisis en de inflatie. We hebben veel goede regelingen in Son en Breugel, maar nog niet voldoende inwoners weten dit en hoe ze daar gebruik van kunnen maken. En dát is onze oproep aan het college: communiceer meer en duidelijker over de financiële hulp die Rijk en gemeente kunnen bieden. Dat is waar het CDA voor gaat, want “armoede is een lelijk ding”. Wilt u reageren? Dat kan via [email protected]. Wij horen graag van u.

Kijk ook op https://www.mooisonenbreugel.nl/reader/24923#p=9

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.