05 mei 2024

CDA stemt vóór Breugel Bruist

Enkele weken geleden werden we als raad geconfronteerd met een financiële tegenvaller bij de bouw van de sporthal, omdat de bouwkosten gestegen zijn sinds het vaststellen van de begroting in juli 2021. Stijgende loon- en materiaalkosten vroegen om een extra krediet van ruim 1,1 miljoen euro. Dat was voor het CDA even slikken. Het aanvullende krediet garandeert echter de voltooiing van de nieuwe multifunctionele accommodatie De Bongerd volgens de oorspronkelijke specificaties. Zodat we onze verplichtingen aan de aannemer nakomen en de nieuwe De Bongerd opleveren volgens de verwachtingen van de gebruikers. Met behoud van de kwaliteit, bruikbaarheid en verhuurbaarheid van De Bongerd. In de raad heeft dit tot veel discussie geleid. Hoe kunnen we dergelijke tegenvallers voorkomen en wat kunnen we leren om dit beter in de hand te houden? Dat zal nadrukkelijk de aandacht krijgen. Uiteindelijk heeft de CDA fractie wel ingestemd met dit extra krediet. We hebben het beloofd en vinden het belangrijk dat Breugel gaat bruisen; daarin speelt dit gebouw en haar omgeving een grote rol.

De plannen voor de dorpskern van Breugel krijgen steeds meer vorm. Er wordt al geruime tijd aan het project Breugel Bruist gewerkt. Doel is om een aantrekkelijk verblijfsgebied te creëren met logische verbindingen. In opeenvolgende stappen gaat de realisatie plaatsvinden. De renovatie van de Boerderij is afgerond en momenteel ziet u de nieuwe sporthal al verrijzen. Op de plek van de voormalige Regenboog-school zullen mooie appartementen gebouwd gaan worden.

Breugel Bruist zal uiteindelijk leiden tot een groen hart waarin gespeeld, gesport, geleerd, gerecreëerd en gewoond gaat worden. Want veel groen gaat de basis vormen in het gebied. Van de boerderij naar de sporthal, winkels en woongebouwen komt een groene corridor. Er is plaats voor wandelaars en fietsers op deze route. De beleving en verbinding in het groene dorpshart staan centraal. Wij kijken er naar uit.

Mocht u voor ons nog inbreng hebben, zijn wij te bereiken via mail [email protected] of via onze site https://www.cda.nl/son-en-breugel.

Wij horen graag van u! 

CDA Son en Breugel
Gert Jan van Steenhoven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.