10 januari 2021

Een nieuw jaar vol goede moed

De CDA-fractie wil u, inwoners van Son en Breugel enorm bedanken voor de vele opmerkingen, adviezen en vragen die we ontvangen hebben in 2020. Wij voelen ons zeer gesteund en u heeft persoonlijk ervaren dat u op onze politieke steun kunt rekenen. We gaan in 2021 door met onze constructieve wijze van politiek voeren. We zoeken de verbinding op. We zorgen voor draagvlak. We luisteren naar tegenargumenten. Zo komen we tot de beste oplossingen. We doen eigen onderzoeken en stellen kritische vragen. Deze aanpak is succesvol gebleken. Het leidt tot betere zorg en een serieuze aanpak van armoede in ons dorp. We gaan het Dorpshuis en het nieuwe gemeentehuis realiseren. We komen met plannen voor de basisscholen en de sporthal in Breugel. We houden voeling met de bewoners die te maken hebben met bouwplannen in hun omgeving. Ook in 2021 gaan we door met herstelwerk aan trottoirs. We blijven ons inzetten voor hoogwaardige voorzieningen voor sport, cultuur en muziek. En, we zijn zuinig en geven het geld uit alsof het onze eigen huishoudportemonnee is. Zodat we o.a. lokale ondernemers kunnen ondersteunen bij de coronagevolgen.

Onze fractie- en steunfractieleden zijn betrokken en persoonlijk. We komen bij u kijken en zoeken samen naar een oplossing. We zijn eerlijk en integer: als iets echt niet kan, zeggen we het ook. Wij nodigen u uit om in 2021 opnieuw of voor de eerste keer bij ons in gesprek te gaan (digitaal en zo mogelijk fysiek). U kunt bij ons vrijuit uw mening geven over een onderwerp naar uw keus of een kwestie die op de politieke agenda staat. U bent van harte welkom.

Via onze website http://cdasonenbreugel.nl, per mail ([email protected]) of telefoon, kunt u ons altijd bereiken. We horen graag van u.

 

CDA, voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ook in 2021

 

De foto is samengesteld en tot stand gekomen, daarbij zijn de Corona maatregelen in acht genomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.