13 februari 2021

EINDELIJK: EEN NIEUWE SPORTHAL VOOR EEN BRUISEND BREUGEL

Het CDA heeft gekozen voor nieuwbouw van sporthal De Bongerd. Een renovatie zou betekenen dat 1000 m2 aan groen en parkeerruimte moet verdwijnen. Dat wil het CDA niet. De nieuwbouw variant kost 1,7 miljoen meer, maar dan krijgt Breugel een wedstrijdhal in plaats van een kleine zaal en blijft het groen rond de Bongerd grotendeels in tact. Dit willen we wél: één grote groene evenementenruimte tussen de Boerderij en de Bongerd. Een ruimte die ook voor grotere muziekoptredens in de buitenlucht en voor Koningsdagspelen gebruikt kan worden. Natuurlijk komt er ruimte voor kinderopvang en eventueel komen IVN en Vluchtelingenwerk in het nieuwe gebouw. Mede hierdoor kan Breugel gaan bruisen.  

Er zijn ook nog zorgen. Waar en hoe wordt de parkeerbehoefte geregeld zonder de buurt te belasten? Er is nog geen Plan van Eisen, geen exploitatieoverzicht en er moet ook nog gesproken worden met de gebruikers en de omwonenden. Vanzelfsprekend bouwen we ook dit nieuwe gebouw duurzaam en energieneutraal en moet het gebouw toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Het CDA zal dit nauwlettend volgen.

De binnensporters van ons dorp zullen buitengewoon blij zijn met deze wedstrijdhal en de voorzieningen eromheen. Wat ons betreft verdienen ze het! Na het Dorpshuis wordt een even groot bedrag (9 miljoen) in Breugel geïnvesteerd. Voor betere voorzieningen, voor verlevendiging en voor vergroening. Dat is goed voor Breugel. Dat is goed voor het hele dorp en dat mag wat kosten.

Het CDA heeft in deze periode flink wat punten gerealiseerd van het verkiezings- en coalitieprogramma. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp.

Ook dit is CDA. Wij houden u op de hoogte van lokale en regionale ontwikkelingen die u raken.

Fractie CDA Son en Breugel,
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie naar www.cdasonenbreugel.nl

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.