18 november 2021

Forse investeringen, gezonde financiën en nieuwe uitdagingen

De CDA fractie heeft zijn goedkeuring gegeven aan de meerjarenbegroting 2022-2025. Dit college laat uitstekende rapportcijfers zien. In deze raadsperiode is er veel geïnvesteerd in een beter en mooier Son en Breugel. Het is opnieuw gelukt om een gezonde begroting op tafel te leggen. Er is flink geïnvesteerd in ons dorp en dat is winst voor iedereen (Dorpshuis, Bongerd, Blauwe ader Gentiaan en Sporthal Breugel). Dat geld was door u gespaard, het is aan u besteed en er is nog geld over voor nieuwe initiatieven.

We zijn kritisch geweest en het is geen geheim dat het CDA vanaf dag één een onafhankelijke koers heeft gevaren op basis van eigen onderzoek. Het heeft ons veel tijd gekost, maar ook veel kennis opgeleverd. En met die kennis hebben we het beleid bijgestuurd. Voor betere zorg, betere dienstverlening en een veiliger dorp (10 km nieuwe trottoirs). Kortom, het geld is uitgegeven aan u. Het bewijs dat we onze zaken op orde hebben vindt u op de volgende site: Dashboard - Gemeentelijke financiën - Son en Breugel (waarstaatjegemeente.nl).

We hebben echter zorgen over onze ambtenaren. Zij zijn van cruciaal belang. De raad, het college en alle inwoners kunnen niet zonder de ondersteuning en dienstverlening van een soepel draaiende organisatie. Daarom willen we investeren in meer personeel, meer deskundigheid en meer ervaring. Want er liggen nog genoeg uitdagingen op ons te wachten. Denk aan bijvoorbeeld: klimaatbeleid, energietransitie, wateraanpak, bosbeheer, verkeer en veiligheid, zorg voor zwakkeren, tijdige en goed georganiseerde burgerinspraak en natuurlijk woningbouw voor starters. De nieuwe raad heeft de financiële middelen gekregen om hiermee aan de slag te gaan. Hier hebben we jaren voor gepleit en dat is nu gelukt.

De CDA-fractie ontvangt graag input van u. Hiermee schrijft u mee aan ons maar ook uw eigen verkiezingsprogramma. Elke dinsdagavond kunt u (online) bij ons aansluiten. Ook per mail en op social media (www.cdasonenbreugel.nl)  zijn wij bereikbaar.  

Fractie CDA Son en Breugel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.