06 maart 2022

Het CDA wil ‘geen haat in de raad’

De afgelopen periode hebben we veel geschreven over allerlei onderwerpen die we in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Dit keer doen we dat niet. We hebben namelijk een hele mooie website www.cdasonenbreugel.nl en we nodigen u van harte uit om daar eens een kijkje te nemen. O.a. ons verkiezingsprogramma en onze speerpunten zijn daar te lezen, maar ook hebben we veel achtergrond artikelen geplaatst en kunt u hier kennis maken met onze kandidaten op de kieslijst.

Positieve politiek

Een belangrijk thema in onze campagne is ‘positieve politiek’. Het CDA Son en Breugel vraagt aandacht voor de verharding in de (gemeente)politiek . Om die reden heeft onze lijsttrekker een landelijk CDA manifest getekend ‘Geen haat in de raad’.  Wij zetten in op een samenleving met: minder ik, meer wij. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het fundament van een sterke samenleving.

Wie de laatste weken het debat in politiek Den Haag heeft gevolgd zag dat scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen aan de orde van de dag zijn. Elk debat lijkt verder te ontsporen. Ook in veel gemeenteraden ziet het CDA een verharding die ons grote zorgen baart.

Het goede voorbeeld

Na de verkiezingen willen wij in de nieuwe gemeenteraad snel het gesprek aan gaan om samen met alle partijen van goede wil de ‘Haagse toestanden’ te weren uit onze gemeenteraad. Wij vinden dat de gemeenteraad het goede voorbeeld moet geven. Wij willen werken aan positieve politiek in Son en Breugel. Met respect voor anderen écht open te staan voor elkaar en samen te werken aan wat goed is voor ons dorp. En bent u nu benieuwd hóe wij de toekomst van ons mooie dorp zien: www.cdasonenbreugel.nl

LIJST 3

#MIDDENINONSMOOIEDORP

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.