03 februari 2022

Het CDA wil samen voor een verkeersveilige omgeving zorgen

Geschiedenis

Son en Breugel heeft een moeilijke geschiedenis met doorgaand verkeer. De aanleg van de A50 heeft gelukkig al gezorgd voor een flinke verbetering. Maar nog steeds komt er veel verkeer door ons dorp. Dat heeft ook zijn positieve kanten. Want onze ondernemers hebben daar voordeel van. Wij hebben maar weinig leegstand in ons dorp. De winkels zijn voor een groot deel afhankelijk van bezoekers uit verder gelegen wijken en aangrenzende gemeentes. Zij komen vooral met de auto en zijn erg tevreden met de mogelijkheid tot gratis parkeren in de buurt van de winkels. Samen met de regio zijn we al aan het onderzoeken hoe verkeersstromen lopen en hoe we doorgaand verkeer in ons centrum zoveel mogelijk kunnen  ontmoedigen.

In het nieuwe verkeers- en vervoersplan waar binnenkort mee gestart wordt, gaan wij veel aandacht geven aan straten waar te veel zwaar verkeer doorheen komt zoals de Antoon v.d. Venstraat. Dat moet en kán anders. Ook willen we de laad- en lostijden bij winkels strakker gaan organiseren om onveilige situaties te voorkomen.

Verkeersveiligheid fietsers

Verkeersveiligheid gaat ook over onze fietspaden. Het CDA heeft de afgelopen jaren veel voor fietsers bereikt. Zo zijn de fietspaden langs de Rooijseweg, de Planetenlaan en de Eindhovenseweg tegenwoordig goed verlicht. Fietspaden horen zo veel mogelijk vrij liggend te zijn in ons dorp. Wij willen zowel voor fietsers als voetgangers dat het onderhoud op tijd plaatsvindt en gevaarlijke punten direct worden aangepakt. Zo denken we aan een veiligere fietsoversteek in de Stakenburgstraat en een tweede zebrapad van de Europalaan naar het 17 Septemberplein. Er moet een structurele oplossing komen voor de gladde tegels in het centrum. Iedereen moet veilig op straat kunnen lopen zonder constant te kijken waar hij zijn voeten neerzet. Daarbij willen we ook de waterhuishouding, riolering, vergroening en alle bestrating meteen meenemen.

Veiligheid rond scholen

Er mag geen discussie zijn over veiligheid rond scholen. Dat betekent dat er samen met omwonenden, ouders en leerkrachten gekeken moet worden naar een juiste afwikkeling van het verkeer en het daarbij horende verkeersgedrag. BOA’s gaan het gedrag vaker controleren en indien nodig handhaven. Want alleen samen kun je voor een verkeersveilige omgeving zorgen.

#MIDDENINONSMOOIEDORP

CDA Son en Breugel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.