15 februari 2021

HOEZO, de VRBZO?

Deze bijdrage van het CDA is anders dan u van ons gewend bent. We informeren u graag over Son en Breugel in de regio. Onze gemeente is o.a. lid van de VRBZO (Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost) en draagt hiervoor een paar euro per inwoner af. In ruil krijgen we expertise en steun bij grootschalige projecten die de hele regio aangaan. Zoals hulp bij rampen en inderdaad corona.  

Weinig inwoners weten wat de Veiligheidsregio voor Son en Breugel doet. In hun missie staat ‘Zorg voor veiligheid’ centraal. Allereerst de Brandweerzorg. Denk aan voorlichting, toezicht op risico’s zoals bouwrisico’s en natuurlijk het bestrijden van branden. Ten tweede de Veiligheid. Denk aan optreden bij grootschalige evenementen, maar ook rellen zoals recent in Eindhoven. Verder toezicht op en aanpak van giftige stoffen en overstromingen. Ten derde de Gezondheidszorg. Denk aan bevolkingsonderzoek en een gemeenschappelijke meldkamer voor brandweer, politie en de ambulancedienst.

Tijdens een crisis leveren allerlei verschillende organisaties geneeskundige zorg. Denk onder andere aan ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen, instellingen en apothekers. Het is belangrijk om in crisissituaties het werk van al die verschillende organisaties goed te organiseren. Daarom hebben we in Nederland de GHOR, (de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). De Veiligheidsregio coördineert deze zorg weer met brandweer en politie.

De VRBZO heeft ook directe invloed in ons dorp. Zij sturen onze lokale brandweer aan en indien nodig wordt opgeschaald naar de brandweerkorpsen uit de hele Veiligheidsregio. Zo staan we samen met 21 gemeenten klaar voor elkaar. Onze gemeenteraad krijgt elk jaar een jaarplan en een jaarverslag om toe te zien op de VRBZO. Het gaat immers ook om uw geld en ons dorp.

Ook dit is CDA. Wij houden u op de hoogte van lokale en regionale ontwikkelingen die u raken.

Fractie CDA Son en Breugel,
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.