24 november 2020

Motie opruwen natuurstenen stoepranden centrum Son en Breugel

Motie opruwen natuurstenen stoepranden centrum Son en Breugel

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op donderdag 5 november 2020;

Overwegende dat:

• Ons centrum met de herinrichting voorzien is van natuurstenen stoepranden;

• Deze natuurstenen randen esthetisch fraai zijn, echter onder natte weersomstandigheden voor een glad oppervlak zorgen;

• Deze gladde oppervlakken valpartijen in de hand werken;

• Door wellicht eenvoudige en budgetvriendelijke maatregelen deze situatie aangepakt kan worden;

 

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

• Te onderzoeken hoe de huidige natuurstenen stoepranden in ons centrum ‘opgeruwd’ kunnen worden, waardoor deze bij natte weersomstandigheden niet meer tot gevaarlijke situaties leiden;

• Een voorstel rond de behandelwijze voor te leggen aan de commissie grondgebiedzaken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel,

5 november 2020

Fracties DorpsVISIE CDA D66 PvdA/GL VVD DB

BESLUIT GEMEENTERAAD 11 NOVEMBER 2020:

De motie is unaniem aangenomen. 

 

20.0013575 motie dv e.a. opruwen natuurstenen stoepranden 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.