19 november 2020

Motie vitaal houden Ekkersrijt Sciencepark

Motie vitaal houden Ekkersrijt/ Sciencepark De raad van de gemeente Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op donderdag 5 november 2020 Overwegende dat:

• Ekkersrijt/Siencepark op nr. 1 staat als Nederlands Economische toplocatie;

• Wij trots mogen zijn op dit predicaat en dat mogen koesteren;

• Veel bedrijvigheid, ook veel vervoersbewegingen met zich mee brengt;

• Daarmee ook veel luchtvervuiling wordt veroorzaakt;

• Groen en zelfvoorzienend zijn, hier een middel tegen kan zijn;

• Een groen industrieterrein een aantrekkelijke uitstraling heeft voor vestiging van bedrijven;

• Lage energiekosten een extra prikkel kunnen zijn;

• Het Nationaal Groeifonds in het leven is geroepen;

• Er meerdere fondsen zijn waar uit geput kan worden.

 

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om:

1. Actief te zoeken binnen de mogelijkheden van het Groeifonds en overige subsidies om daarmee Ekkersrijt/Sciencepark niet alleen als nr. 1 Nederlandse Economische toplocatie te laten schitteren maar ook als de meest duurzame;

2. Het Groeifonds en/of andere subsidies in te zetten om beide te versterken;

3. Binnen afzienbare tijd de raad op de hoogte te stellen van de te nemen acties richting het Groeifonds en/of overige subsidies en daarmee richting Ekkersrijt/Sciencepark.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel 5 november 2020

Fracties D66, CDA, DorpsVISIE, PvdA/GL VOOR U!

 

BESLUIT GEMEENTERAAD 11 NOVEMBER 2020:

De motie is unaniem aangenomen.

20.0013545 motie d66 e.a. revitalisering ekkersrijt / sciencepark

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.