25 oktober 2023

Pumptrack in Son en Breugel?

Inbreng CDA bij adviserende sessie op 5 oktober 2023

 

De lastige vraag die voor ons ligt is aan wie we recht willen doen. We praten hier over een pumptrack, iets voor onze jeugd. Jeugd die na een enthousiast begin de hoop EN de moed heeft opgegeven. Want aan kinderen is niet uit te leggen waarom dit allemaal zo lang moet duren.

En deze jeugd heeft niet de stem om vanavond in de raadszaal mee te praten, maar ze hebben wel recht van spreken

  • Een externe partij (Newae)heeft een draagvlakpeiling uitevoerd van mogelijke locaties
  • Conclusie; er is geen enkele locatie zonder nadelen. De ideale locatie bestaat niet.
  • In het dorp gaan geluiden rond dat alleen tegenstanders zijn op komen dagen, maar er ook heel veel voorstanders zijn.
  • De indieners hebben gezien hun opgehaalde handtekeningen een gerechtvaardigd eigen belang en willen de pumptrack zo dichtbij mogelijk hebben,
  • Kortom wat we vanavond ook als advies meegeven, we gaan mensen teleurstellen.

Voor het CDA was één ding snel duidelijk; de Pumptrack moet er komen. We hebben als gemeenteraad een belofte gedaan. Speelmogelijkheden voor jonge kinderen zijn er al behoorlijk veel in ons dorp, maar voor deze doelgroep 10-16 jaar nog niet. Maar dan komt de vervolgvraag; welke van deze drie locaties, want weer een nieuw onderzoek naar ander locaties lijkt ons geen juiste keuze (Er is een gedegen vooronderzoek geweest, meerdere locaties zijn onderzocht op haalbaarheid).

Zoals ook al eerder door ons ingebracht  is voor ons het trapveldje in de Weegschaallaan snel afgevallen; Breugel Bruist beoogd een groene omgeving. En het huidige grasveld wordt nu multifunctioneel gebruikt voor voetballen, picknicken, spelen, door de scholen. Dit zou dan vervangen worden door één functie en dan ook nog verstenigd. Dat vinden wij geen optie.

Dan blijven er twee locaties over.  En voor beide locaties zijn voor- en nadelen te benoemen.

In het Sonniuspark is voldoende ruimte. De locatie ligt verder af van de huizen dus er zal minder direct overlast worden ervaren. De wal zou mooi als startplek kunnen dienen. Er kan vrij snel begonnen worden met de aanleg en het zou ingepast kunnen worden in de huidige ruimte. Maar hoe gaan we hier vandalisme en overlast voorkomen? Zou dit niet een aantrekkelijke plek worden om met brommers en auto’s misschien wel uit omliggende dorpen samen te komen? Durven we hier onze 10-jarige kinderen alleen te laten als er ook oudere jeugd gaat rondhangen? Overigens, de frustratie bij deze bewoners is logisch. Men heeft eerder samengewerkt om tot een mooi plan voor het park te komen. 3 Jaar geleden! Wij zijn hier onze eigen tegenstander en het is dan ook  te begrijpen dat men geen vertrouwen heeft in een inspraakprocedure voor een pumptrack als we bij de inspraak voor het aan te leggen park plannen op de plank laten liggen. Het wordt hoog tijd dat hier iets mee gedaan wordt!

En dan de Molenwiek. Hier is minder beschikbare ruimte, wellicht is er een aanpassing nodig van de grootte van de Pumptrack. Deze locatie ligt dicht tegen tuinen van omwonenden aan. Er zullen toestellen verplaatst moeten worden. Maar… deze locatie ligt wél wat centraler. En hier ligt wel al een speel- en sportvoorziening. En wij denken dat de mogelijkheden voor sociale controle en het maken van afspraken hier wel meer aanwezig zijn.

Maar we zullen ook recht moeten doen aan de zorgen van de omwonenden. Daar zal goed naar geluisterd moeten worden. Wat zijn hun bezwaren, hoe kunnen we die zoveel mogelijk beperken. Juist dáárover is inspraak ook belangrijk. De participatie houdt wat ons betreft hier dan ook niet op! Hoe kunnen we samen met omwonenden ervoor gaan zorgen dat de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Denk daarbij aan de ligging, het wel of niet toevoegen van een jumpline, de afsluitmogelijkheden in de avond of bijvoorbeeld het aan/uit doen van de eventuele verlichting. We mogen daar niet onverschillig over zijn, hun zorgen moeten we serieus nemen. Uiteindelijk hopen we dat we met solidariteit, saamhorigheid en verantwoordelijkheid in de Molenwiek komen tot een mooie nieuw Pumptrack voor onze jeugd en een fijne leefomgeving voor de omwonenden.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.