09 februari 2023

PUMPTRACK VOOR DE JEUGD VRAAGT OM PASSEN EN METEN DOOR VOLWASSENEN

De jeugdgemeenteraad heeft in 2022 een voorstel ingediend bij de gemeenteraad voor het aanleggen van een pumptrack. De ijverige jeugdleden hadden 847 steunbetuigingen opgehaald voor dit plan. Kortom, er is voldoende belangstelling. De gemeenteraad nam het voorstel over en reserveerde een bedrag van € 80.000 euro. Iedereen blij. Het college ging aan de slag met het plan en kwam in januari met drie voorkeurslocaties. En toen was niet iedereen meer blij. Omwonenden wilden de pumptrack niet in hun buurt hebben. Alle inspreker vinden de pumptrack een leuke voorziening voor de jeugd, als hij maar niet in hun buurt komt te liggen.

Als iedereen “nee” roept tegen elk voorstel dan staat ons dorp vanaf nu stil. Doodstil. Dan worden er geen huizen meer gebouwd, geen woningen voor jongeren, geen sporthal en geen basisscholen. Het ‘nee’ van de één weegt niet zwaarder dan het ‘ja’ van de ander. Of andersom. Wij vinden dat samen naar een oplossing gezocht moet worden.

Wat ons betreft valt de locatie Weegschaallaan af. Er is te weinig ruimte. De locatie Beemdstraat valt af, want een aanleg in het Dommeldal betekent een langdurig bestemmingsplantraject. En daar willen we de kinderen niet op laten wachten. Locatie Sonniuspark Noord kan op onze steun rekenen. Wij zien zelfs mogelijkheden om de geluidswal te gebruiken als starthelling. Dit maakt de pumptrack extra aantrekkelijk. Wij begrijpen de frustratie uit die buurt omdat eerdere plannen om tot een mooi park te komen in de la zijn blijven liggen. Laten we proberen de pumptrack te integreren in de aanleg van het park. Twee wensen vervuld! Uit eigen onderzoek zijn nog andere locaties als alternatief gekomen. We hebben het college gevraagd de buurten hierover te informeren en hun mening te vragen.

Hoe nu verder? Wij begrijpen dat een pumptrack ingrijpt in een buurt. De pumptrack wordt helaas vaak in één adem genoemd met een hangplek voor jongeren. Dat wil de buurt niet en dat willen wij ook niet. Daarom moeten die twee zaken los van elkaar bekeken worden. Sterker, er moeten maatregelen komen tegen misbruik en overlast. Laten we leren van andere locaties : wordt er hinder verwacht en zo ja welke maatregelen kunnen we hierin treffen? Laten we dit in goed overleg met elkaar bespreken om met wat passen en meten een wens van onze eigen kinderen mogelijk te maken. Fractie CDA Son en Breugel,  #middeninonsmooiedorp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.