12 november 2020

Son en Breugel blijft een financieel gezonde gemeente!

Ons dorp kent een geschiedenis van spaarzaamheid. Dat spaargeld wordt nu ingezet ten behoeve van U. Langlopende dossiers worden eindelijk afgerond, zoals het Dorpshuis, nieuwe schoolgebouwen en de renovatie van de Boerderij. Er zijn verlichte, vrij-liggende fietspaden aangelegd. Kilometers trottoir opgeknapt en het oude Raadhuis en de Kerktoren worden gerenoveerd. De vraag naar (dure) zorg is sterk gestegen en het CDA blijft erop toezien dat deze zorg aangeboden blijft met een efficiëntere organisatie. Het ambtelijk apparaat is versterkt. Maar ook reserveren wij geld voor de toekomst. Voor dit alles gaat de OZB omhoog, maar de lasten blijven nog steeds lager dan bij onze buurgemeenten. Het CDA ziet erop toe dat we een gezonde gemeente blijven!  

Fractie CDA, Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.