17 november 2020

VAN RIJK NAAR ARM EN TOCH WEER RIJK! Huh, hoe kan dat?

De begroting voor 2021 en de meerjarenbegroting voor 2021-2024 is goedgekeurd. En dat is een goede zaak. De fracties CDA, D66, Dorpsvisie en PvdA/GL stemden voor. En terecht want de begroting is de komende jaren positief. Er is wel een incidenteel tekort, namelijk binnen het sociale domein. En juist daar is de OZB voor verhoogd. En daarmee is een tekort voorkomen.

De voorstemmers hebben steeds gezegd: we zijn een rijke gemeente. We hebben een goed gevulde spaarrekening. We gaan verstandig om met ons geld. En de grote investeringen voor o.a. Dorpshuis, sporthal en Breugel Bruist worden betaald uit onze reserves. De tegenstemmers klaagden in de zomer nog dat we voor een financiële afgrond stonden en op een haar na failliet waren. Het blijken allemaal loze beweringen die niet gestoeld zijn op feiten of deugdelijke berekeningen. Ze waren vooral bedoeld om de bouw van het dorpshuis tegen te houden. Kortom, ze hebben u als kiezers voor de gek gehouden! De voorstemmers hadden gelijk.

Het sociale domein is een verzamelnaam voor alle zorg aan onze inwoners. De oorzaken voor het tekort zijn dus divers. De grootste veroorzaker is: het rijk. De huishoudelijke zorg (WMO) is door het rijk inkomensonafhankelijk gemaakt. Iedereen betaalt voortaan hetzelfde maandbedrag van 19 euro. Rijk of arm, maakt niet uit. Onderzoek (VNG-okt-2020) wijst uit dat de zorgvraag door de laagste inkomens met 0% is toegenomen, maar bij de hoogste inkomens met liefst 80%. U leest het goed. Mensen die eerst prima hun eigen hulp konden betalen, doen nu een beroep op de zorggelden van de gemeente. Er gaan nu tonnen zorggeld naar mensen die het helemaal niet nodig hebben omdat ze dit prima zelf konden en kunnen betalen. En dat scheelt onze gemeente tonnen per jaar!

De fracties CDA, D66, Dorpsvisie en PvdA/GL hebben meerdere voorstellen ingediend om de lagere inkomens te helpen. Denk aan het voorkomen van boetestapeling, schuldhulpverlening voor ondernemers en een verruiming van de kwijtscheldingsregeling. Daarmee toont deze coalitie zijn sociale gezicht. We laten geen enkele inwoner achter. We zorgen voor iedereen. Iedereen telt mee!

Oh ja. En de tegenstemmers? Die stemden in de zomer tégen de begroting omdat we arm waren en failliet gingen. Nu, een paar maanden later stemden ze tegen omdat we te rijk zijn. Knappe jongen, als u het nog snapt.

Fractie CDA Son en Breugel,
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.