14 oktober 2020

Vraag en antwoord over ons dorpshuis

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft op 27 augustus 2020 een historisch besluit genomen over het realiseren van een Dorpshuis in het voormalige kerkgebouw. 

Inwoners hebben terecht de afgelopen periode kritische vragen gesteld en CDA, D66, Dorpsvisie en PvdA/GL willen graag daarop antwoord geven:

1. Wie zijn er bij betrokken geweest?

Het plan is tot stand gekomen in overleg met raads- en commissieleden, het college, de monumentencommissie en alle beoogde gebruikers. Daarnaast zijn ook de inwoners betrokken bij de presentatiemarkt van alle ontwerpen die verzorgd is door de architecten. 

2. Waarvoor wordt het Dorpshuis ook alweer gebouwd?

Het Dorpshuis is een ontmoetingsplek voor kunst, cultuur, muziek, zorg en welzijn. Bestaande hulpverleners, harmonie en verenigingen geven al jaren aan dat ze behoefte hebben aan een geschikte ruimte met passende voorzieningen. 

3. Waarom komt het Dorpshuis in het oude kerkgebouw?

Bij de laatste verkiezingen hebben alle partijen die voor het behoud van het kerkgebouw waren gewonnen. Die winnende partijen vormen nu de coalitie en leveren de wethouders in het college. De opdracht van de kiezers, twee jaar geleden was duidelijk: “Maak een eind aan deze slepende discussie, behoud het kerkgebouw en bouw een Dorpshuis”. 

4. Welke eisen heeft de gemeenteraad gesteld aan het Dorpshuis?

De gemeenteraad heeft in 2016 kaders opgesteld voor het Dorpshuis en die kaders zijn in 2018 opnieuw goedgekeurd. Ook door vrijwel de gehele huidige oppositie. Het nieuwe Dorpshuis voldoet aan al deze kaders. (financieel, gebruikers, energie, duurzaamheid, toegankelijkheid, openheid). 

Het Kantar onderzoek (2018) maakt duidelijk dat we een dorpshuis willen dat ‘kleinschalig, dorps en gezellig is”. Het moet bovenal functioneel zijn.

5. Wie worden de huurders van het Dorpshuis?

Vestzaktheater, Harmonie, Bibliotheek, Radio Son en Breugel en het CMD worden de vaste huurders. Hiernaast wordt ruimte geboden aan lokale initiatieven om optimaal gebruik te maken van het Dorpshuis. Denk aan yoga, toneel, muziek, filmclub, ouderenbond. U bent van harte welkom als u plannen heeft. 

6. Wat hebben eerdere plannen voor het Dorpshuis al gekost?

Totaal is er meer dan anderhalf miljoen euro uitgegeven aan plannenmakerij zonder dat er ook maar één steen gelegd is! In 2010 is een plan verworpen en dat heeft ca 150,000 euro aan advieskosten gekost. In 2014 is onderzoek verricht naar het Vestzaktheater dat ca 350,000 euro aan advieskosten heeft gekost. In 2018 is een plan verworpen dat ca 650.000 euro aan advieskosten heeft gekost. 

7. Wat gaat de bouw van dit Dorpshuis kosten?

De bouw gaat ca 4,5 miljoen euro kosten. Daar komt anderhalf miljoen bij voor de inrichting van het gebouw en de sloopkosten. We moeten niet vergeten dat de afgelopen jaren de bouwkosten zijn gestegen. Langer wachten betekent opnieuw hogere kosten voor hetzelfde gebouw. Je betaalt meer en krijgt hetzelfde. Totaal dus 6,5 miljoen, ex BTW. 

8. Hoe zit het dan met dat bedrag van 9 miljoen?

Een meerderheid in de gemeenteraad is van mening dat dit dé kans is om een passend en goed gebouw neer te zetten. Er worden aanvullende kosten gemaakt om het gebouw energieneutraal te maken. Hiermee besparen we  op termijn ook op de gebruikskosten van het gebouw. Denk aan de dakversteviging voor zonnepanelen, extra isolatievoorziening, geluidsisolatie voor ongestoord gelijktijdig ruimtegebruik. Denk ook aan een extra tweede verdieping. Niemand wil een herhaling van de ellende zoals bij sporthal De Landing. Toentertijd is er bezuinigd op de bouw en dat moeten we nu al jarenlang repareren met hoge extra kosten. Goedkoop is duurkoop. Dit gebouw zorgt ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst van onze verenigingen en zorgverleners. In dit bedrag zit ook anderhalf miljoen euro aan BTW. De wethouder verwacht een deel van de BTW terug te krijgen en gaat hierover in gesprek met de belastingdienst. Het kan dus ook goedkoper worden. 

9. Van wie is het voormalige kerkgebouw?

De gemeente is eigenaar van het voormalige kerkgebouw. Het gebouw is in 2018 voor ruim 1 miljoen euro aangekocht van het Bisdom. 

10. Kunnen we de bouw van het Dorpshuis betalen?

Jazeker. Er is al jarenlang gespaard voor het Dorpshuis. Er staat op dit moment voldoende geld op de spaarrekening, ook bestemd voor het nieuwe Dorpshuis, om de bouw te kunnen bekostigen.

11. Kunnen we de exploitatie van het Dorpshuis betalen?

Jazeker. Alle gebruikers die in het Dorpshuis komen bestaan nu ook al en zijn gezonde stichtingen en organisaties. Zij krijgen subsidie van de gemeente om hun maatschappelijk werk te kunnen doen. Zij gaan niet meer betalen dan ze nu doen. Daarnaast leveren horeca en het theater straks ook inkomsten op. 

12. Worden er ook kosten bespaard door het nieuwe Dorpshuis?

Jazeker. De dure tijdelijke huisvesting van de bibliotheek wordt gestopt. En het dure onderhoud met de hoge energiekosten van het oude Vestzaktheater komen te vervallen. Bovendien hoeft de huur voor het CMD gebouw niet meer betaald te worden aan Zuidzorg. 

13. Het Klooster in Nuenen en de Enck in Oirschot zijn failliet gegaan. Hoe zit dat? 

Die gemeenschapshuizen werden gebouwd rondom een verlieslijdend regionaal theater. In ons Dorpshuis blijven we doen waar we goed in zijn: een theater voor lokaal talent en lokale evenementen. Eventueel aangevuld met bijzondere evenementen van elders. De belangrijkste functie is het bij elkaar brengen van zorg- en welzijn en het bieden van ontmoetingsruimten voor verenigingen, hobbyclubs, stichtingen en zorg. Een bestaande en beproefde formule dus. Dit is geen experiment. Er zijn genoeg voorbeelden van Dorpshuizen die prima functioneren. Kijk maar in Lieshout, Zijtaart en Duizel. 

14. Waarom wordt het Vestzaktheater niet verbouwd tot Dorpshuis?

In de vorige coalitie is onderzoek gedaan om het Vestzakgebouw te verbouwen. Daarbij was toen nog geen sprake van deelname door het CMD, nauwelijks energie- en duurzaamheidseisen, geen BTW-afdracht en nog meer posten die toen niet zijn meegerekend. Voor een kleiner gebouw met minder gebruikers en minder kwaliteit moest al snel gerekend worden op minimaal 6 miljoen euro. Een verbouwing van het Vestzaktheater is dus helemaal niet goedkoper. Bovendien, in de jaren dat het Vestzaktheater verbouwd wordt, moeten de huidige gebruikers ergens anders huren. Ook dat kost weer extra geld. Enkele partijen hebben dit oude voorstel weer op tafel gelegd. Er was echter een meerderheid voor het Dorpshuis in de voormalige kerk. 

15. Wat is er gedaan met de wensen van het bestuur van het Vestzaktheater?

Heel veel wensen zijn ingewilligd en worden gerealiseerd. Maar niet alles kan. Er komt een geïsoleerde theaterzaal en een kleinere zaal die gelijktijdig gebruikt kunnen worden. Dat kan in het huidige Vestzaktheater niet. De akoestiek wordt bij de bouw bepaald. Het Vestzak heeft zelf al licht- en geluidsapparatuur aangeschaft die mee kan verhuizen naar het Dorpshuis. En er komt een inschuifbare tribune op een vlakke theatervloer. Een grote wens van het bestuur. Er komt een grotere keuken. Een aantal kleinere wensen zoals daglichtverduistering in de grote zaal worden in overleg met het bestuur van het Vestzaktheater meegenomen bij de afbouw. 

16. Wordt het Vestzaktheater gesloopt als het Dorpshuis is gebouwd?

Nee. De voorgevel van het Corneliusgebouw is beschermd dorpsgezicht en blijft behouden. In en achter het gebouw kunnen woningen/appartementen worden gebouwd. De raad heeft hierover al een besluit genomen. Het Vestzaktheater wordt dus niet gesloopt. 

17. Moet de OZB-belasting omhoog vanwege het Dorpshuis?

Nee. Zowel de bouwkosten als de jaarlijkse kosten worden betaald uit daarvoor gereserveerd geld. De gemeenteraad wil de OZB-belasting verhogen om het risico van de stijgende kosten voor zorg en welzijn op te vangen. 

18. Gaan de contributies voor leden straks omhoog bij de huurders?

Nee. Met alle huurders is afgesproken dat er in principe niets veranderd aan de huur of aan de subsidies. 

19. Moet het hertenkamp sluiten vanwege het Dorpshuis?

Nee. De gemeenteraad heeft in juli unaniem besloten dat het hertenkamp (en de vijverfontein) gewoon blijven bestaan. 

20. Gaat Braecklant dicht vanwege het Dorpshuis?

Nee. Braecklant wordt in de toekomst verbouwd en de komende periode wordt onderzocht hoe het nieuwe Braecklant eruit gaat zien en wie gebruik gaan maken van dat vernieuwde gebouw. Ook dit heeft de gemeenteraad in juli unaniem besloten.

21. Is de ruimte voor de bibliotheek niet te groot?

Bibliotheek Dommeldal is niet langer alleen een uitleendienst van boeken en dvd’s. De hoofdtaak bestaat tegenwoordig uit het aanbieden van kennis en literatuur, kunst en cultuur, lezen en luisteren voor alle leeftijden en cursussen. Denk daarbij aan ondersteuning ouderen in een digitale wereld of asielzoekers met taalcursussen. Veel inwoners zullen blij zijn als de leeszaal eindelijk weer opengaat.  

22. Worden er straks ook kerkdiensten gehouden in het Dorpshuis?

Er wordt samen met het bisdom en de parochie Sint Petrus Banden onderzocht op welke manier kerkdiensten gehouden zouden kunnen worden. 

23. Wordt bij de bouw rekening gehouden met energiegebruik en duurzaamheid?

Jazeker. Het Dorpshuis gaat straks voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan klimaatbeheersing, licht, energie en duurzaamheid. Dit vraagt een extra investering van ca 400.000 euro. 

24. Wordt de omgeving van het Dorpshuis ook nog aangepast?

Jazeker. Tegelijk met de bouw wordt een omgevingsvisie opgesteld voor het kerkplein, de Parkeerplaats aan de Nieuwstraat en natuurlijk Park Vroonhoven. Hierbij wordt gedacht aan een buitenruimte die uitnodigend is voor kinderen, volwassenen en ouderen. Een deel van deze kosten is ook al opgenomen in het huidige budget.

25. Wordt er rekening gehouden met archeologie?

Jazeker. In het Dorpshuis komt een zwevende vloer te liggen zodat nauwelijks sprake is van bodemverstoring en onze bodemschatten netjes geconserveerd blijven. 

26. Is het politieke proces correct en transparant verlopen?

Jazeker. De gemeenteraad heeft altijd zeggenschap gehouden over de plannen en is vanaf dag één keurig op tijd geïnformeerd over de voortgang. Alle partijen hebben de plannen kunnen bijsturen met eigen voorstellen. Het proces is voorbeeldig verlopen. 

27. Waarom komen jullie nu pas met deze informatie?

Dat hadden we graag eerder gedaan. De verhouding tussen voor- en tegenstanders werd steeds grimmiger. Als we onze argumenten tóen hadden ingebracht, zou het een welles-nietes gesprek hebben opgeleverd. Nu leggen we graag verantwoording af voor ons besluit. 

28. Is de aanbesteding rechtmatig verlopen? 

De wethouder heeft hiervoor de juristen van BIZOB ingeschakeld. Zij hebben de aanbesteding nogmaals grondig bekeken en hun oordeel is dat alles volgens de wet is verlopen. 

29. Hoe moet het nu verder?

Er moeten twee dingen gebeuren: De wethouder zal met alle betrokken partijen gezamenlijk aan tafel gaan zitten, zodat men in dat overleg ook gezamenlijk tot een oplossing voor de nog openstaande zaken komt. Sommige zaken kunnen eenvoudig opgelost worden en andere mogelijk niet. Maar dan weet men ook waarom dat niet kan. Ten tweede moeten alle fractievoorzitters met elkaar aan tafel gaan zitten voor een open gesprek. Dit besluit moet niet zorgen voor een terugkeer naar gesloten fronten waarin niet meer naar elkaar geluisterd wordt. Er komen nog veel belangrijke dossiers aan waar we elkaar hard nodig hebben. Er is wat ons betreft geen ruimte voor coalitie en oppositie fronten. We moeten samenwerken voor ónze inwoners! We blijven een eigen kritische koers varen en staan voor elke partij open. 

30. En de inwoners?

Wij hopen dat de inwoners de échte winnaars zijn van dit nieuwe Dorpshuis. Een huis waar je je hele leven terecht kunt.

En tenslotte nog een overzicht van de kosten:

Wij zijn van mening dat dit Dorpshuis een centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners wordt. Een gebouw dat zich mee-ontwikkelt met de wensen van ons dorp, nu en straks. Een gebouw waar we als dorp de komende 50 jaar veel plezier aan zullen beleven. 

Heeft u vragen of wilt u met ons over het Dorpshuis of andere plannen in gesprek? Neem dan aub contact op met onderstaande partijen die de voorliggende plannen van harte steunen:

CDA: Camille Limpens

D66: Monique van Zwieten

Dorpsvisie: Jelle de Jong

PvdA/GL: Joris van Dam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.