22 februari 2021

Weerstand tegen bouwplannen

Onze gemeente is redelijk klein en bijna volgebouwd. In het document Kaders als Koers is vastgelegd op welke (13) plekken er mogelijk nog gebouwd kan worden. Per locatie is vastgelegd hoeveel woningen en welke typen er gebouwd mogen worden. Hiermee wordt openheid en duidelijkheid gegeven aan de inwoners. Dit document is raadsbreed opgesteld en aangenomen. Houd dit even vast in uw geheugen.  

De voltallige raad heeft in 2020 een motie van het CDA aangenomen die eist dat elke projectontwikkelaar in gesprek moet gaan met de omwonenden. Bij de vergunningaanvraag moet worden aangetoond wat er met die inspraak is gedaan. Dat blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht.

Aan de ene kant zien we vaak projectontwikkelaars die uit zijn op winstmaximalisatie en die na het opleveren van het project nooit meer in Son en Breugel komen. Aan de andere kant staan de omwonenden die hun omgeving het liefst houden zoals het is. Het is zaak om deze twee uitersten met elkaar in balans te brengen. Daarvoor is burgerinspraak geregeld en de gemeente moet hierop toezien. Dat laatste kan beter, merken we. De ene projectontwikkelaar werkt soepel mee (Planetenlaan-Eind, Akkerpad), de andere houdt halsstarrig vast aan het eigen plan (Begoniastraat) en beschouwt omwonenden als lastpost.

Het CDA is op dit moment met meerdere inwoners in gesprek vanwege bouwplannen. Wij zullen toezien op de inspraak van omwonenden. Zonder deugdelijke burgerinspraak gaan we NIET akkoord met bouwplannen. Dit betekent niet dat omwonenden kunnen bepalen hoeveel woningen er mogen komen en hoe de nieuwbouw eruit ziet. Net zo min als de projectontwikkelaar dit kan doen. De raad bepaalt de kaders en het bestemmingsplan is leidend voor alle partijen. Samen komen we tot een passende oplossing.

Heeft u een vraag over een (naderend) bouwplan in uw buurt? Neem gerust contact met ons op.

Fractie CDA Son en Breugel,
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.