01 maart 2021

Wie valt er nog over de trottoirs?

Op de valreep van 2020 heeft een onafhankelijke rekenkamercommissie een rapport uitgebracht over de meldingen in de openbare ruimte (o.a. trottoirs) van Son en Breugel.

In een eerder artikel van deze lezersrubriek heeft het CDA u laten weten dat de afgelopen tweeënhalf jaar bijna 10 kilometer (!) aan trottoir is vernieuwd en vervangen. CDA, DorpsVISIE en PvdA/GL hebben in de verkiezingen van 2018 een speerpunt van veilige trottoirs gemaakt. Ook de komende jaren gaan we hiermee door. Er zullen altijd losliggende tegels en opgroeiende boomwortels blijven. Het is belangrijk dat u die meldt bij de gemeente, dan kan er snel wat aan gedaan worden.

Het rekenkamerrapport complimenteert de gemeente voor de vele klantvriendelijke en laagdrempelige manieren waarop meldingen gedaan kunnen worden. Denk aan mail, telefoon, website en sms. Uit het onderzoek komt naar voren dat maar liefst 96% van alle meldingen binnen vier dagen wordt afgehandeld. De algemene conclusie van het rapport luidt: “dat het proces, de inrichting van de meldingen in de openbare ruimte op orde is in de gemeente Son en Breugel. De gemeente presteert vergelijkbaar met de andere 50 onderzochte gemeenten”.

De rekenkamer komt ook met aanbevelingen. De belangrijkste is: geef aan wat er met de melding gedaan is. Dit verhoogt de betrokkenheid en tevredenheid van de melders. De ambtenaren hebben aangegeven dat ze deze aanbeveling mee zullen nemen in het nieuwe beleid dat momenteel wordt opgesteld.

In het verleden heeft een enkele partij alleen maar negatief nieuws gemeld over de trottoirs. Wij erkennen dat het altijd beter kan en dat elke struikeling er één te veel is. Helaas zwijgt men in alle talen als er iets positiefs te melden is. Daar heeft u volgens ons ook recht op.

Fractie CDA Son en Breugel,
Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.