CDA blijft werken aan veilige trottoirs

Onafhankelijk onderzoek

Een jaar geleden hebben we u geïnformeerd over de trottoirs in ons dorp. Uit een onafhankelijk onderzoek van de Rekenkamer bleek dat ons dorp ‘vergelijkbaar presteert met de andere 50 onderzochte gemeenten’. Een mooi moment nu om de stand van zaken weer eens op te nemen. Veilige trottoirs zorgen voor een veilige openbare ruimte en hier is de gemeente verantwoordelijk voor.

Melding doen

Afgelopen jaar zijn we door meerdere inwoners gemaild, gebeld en aangesproken op plekken waar stoeptegels scheef liggen, verzakt of zelfs helemaal verdwenen zijn. Samen met de betreffende melder gaan we ter plekke kijken en dienen we een melding in bij de gemeente: www.sonenbreugel.nl en ga naar <melding doen>. Vrijwel geen enkele inwoner wist dat het zo eenvoudig was. Natuurlijk hebben we daarna gecontroleerd of de melding ook verholpen werd. Dat is in 90% van de gevallen binnen een week gebeurd. Kortom: melden werkt!

Trottoir vernieuwd of gerepareerd

De afgelopen jaren zijn ca 12 kilometer (!) aan trottoir vernieuwd of gerepareerd. Dat is van hier naar Eindhoven én terug. De komende jaren gaan we hiermee door want dit werk is nooit af. Recentelijk kregen we een melding binnen over de Veerstraat in Breugel en de Berlagelaan in Son. Uiteraard geven we dit door zodat er op zijn minst door het wijkteam naar gekeken wordt.

Natuursteen in het centrum

Wat de gladde schuine natuurstenen in het centrum van Son betreft, zien we dat er twee plekken zijn waar inwoners met de fiets onderuit zijn gegaan. Het heeft te maken met regen, snelheid en de schuine hoek waaronder men tegen de natuursteen aanrijdt. We hebben nadrukkelijk op deze plekken gewezen en vanuit de gemeente de toezegging gekregen dat men serieus bezig is met een oplossing. Wij zullen dit nauwgezet bewaken, want uw veiligheid verdient onze zorg!

Veilige trottoirs

Het CDA heeft in de verkiezingen van 2018 een speerpunt gemaakt van veilige trottoirs. Samen met u zorgen we voor een veilig Son en Breugel. Ook de komende vier jaar. Een veilig en gezond 2022.

Fractie CDA Son en Breugel

 

https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/30692/cda-blijft-werken-aan-veilige-trottoirs

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.