Jan Boersma

Wethouder

Wethouder J. (Jan) Boersma (CDA)

-Financiën

-Mobiliteit

-Centrumvisie Son / Dorpshuis centrum Son

-Ekkersrijt

-Centrale inkoop

-Grondzaken en grondbeleid

-Openbare werken en verlichting

-Monumentenbeleid

-Archeologie

-2e loco burgemeester 

Jan Boersma

e-mail: [email protected]

tel.: 0499-473870

– Wethouder

Wie is ……….?

In 1957 ben ik geboren in Sneek en na de studie bedrijfseconomie ben ik naar Brabant verhuisd om bij Philips te gaan werken. Ik ben getrouwd met Ada en wij wonen nu al meer dan dertig jaar in Son en Breugel. Onze drie kinderen zijn hier geboren en zijn intussen alle drie al uitgevlogen. Mijn vader was veehouder en heeft zich naast het bedrijf ook altijd ingezet voor de gemeenschap. Dat omkijken naar elkaar heb ik van jongs af meegekregen en dat past bij mij.

Wat doet u in het dagelijks leven?

Vanaf juni 2018 mocht ik voor vier jaar in de rol van wethouder met u mee bouwen aan een (nog) mooier Son en Breugel. Ik heb in mijn portefeuille o.a. financiën, mobiliteit, Ekkersrijt/economische zaken, openbare werken en het Centrum Son. De afgelopen jaren heb ik hard gewerkt om in deze gemeente een aantal zaken voor elkaar te brengen.

Welke drijfveren en idealen spelen een rol om de gemeentepolitiek in te gaan?

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in politiek. Van goede politieke debatten kan ik nog steeds genieten. De interesse voor lokale politiek kwam toen ik zag dat de gemeente een behoorlijke invloed heeft op het dagelijkse leven. Als alles soepel verloopt merk je het niet. Maar als het afval een keer niet opgehaald wordt of als een bouwvergunning nodig is, merken we onmiddellijk het belang van de gemeente. 

Ik vind het belangrijk dat we als samenleving omkijken naar elkaar en samen zorgen voor een leefbare gemeenschap. Met respect omgaan met de onderlinge verschillen hoort daarbij. 

Hoe kan de burger u herkennen?

Als wethouder heb ik te maken met het belang van de gemeenschap én met individuele belangen van inwoners. Mijn inzet is dat er bij tegenstrijdige belangen een evenwichtige en eerlijke afweging plaatsvindt tussen het belang van de gemeenschap enerzijds en het individuele belang van burgers anderzijds. Mijn hoop is dat inwoners van Son en Breugel mij daaraan ook zullen herkennen.

Wat is uw persoonlijke missie?

Dat ik mag bijdragen aan een betere wereld en dat begint in de eigen Son en Breugelse gemeenschap. Dat kun je niet alleen, dat kan alleen als je samen daaraan werkt met wederzijds respect voor elkaar. Daar wil ik ook graag de komende vier jaar mij voor inzetten.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.