14 juni 2020

Aanvraag 2 nieuwe zitbankjes in de Kromstraat

Wij kregen drie weken geleden een berichtje met de volgende vraag:

Waarom zijn er zo weinig zitbankjes in de gemeente Valkenswaard? Er is echt behoefte aan. Niet alleen voor de Valkenswaardse mensen maar ook voor de toeristen die hier graag wandelen en fietsen.

Deze vraag hebben we doorgezet naar de ambtenaren die hierover gaan en kregen het volgende antwoord:

Het huidige aantal zitgelegenheden in de gemeente Valkenswaard is door de jaren heen ontstaan door o.a. de vraag vanuit het publiek daartoe. Indien er dus meer vraag naar zitgelegenheden is dan horen wij dat als afdeling B&U graag. Samen met de aanvrager wordt dan gekeken naar de meest geschikte locatie vanuit de aanvrager maar zeker ook vanuit oogpunt van onderhoud en beheer.

Vervolgens heeft de vragensteller het verzoek gedaan voor twee bankjes: een op de hoek van Luikerweg / Kromstraat en op de hoek van de Kromstraat / Fietspad naar Dommelen. En de gemeente was zeer snel met de reactie want sinds deze week staan daar twee nieuwe bankjes. Een mooie actie! Nu kunnen de mensen van Kempenhof op hun rondje Kromstraat twee keer even rusten. En bij het nemen van de foto's was een van de bankjes al in gebruik door twee mensen die zelf niet op de foto wilde.

Ook nog interessant om te weten:

In Valkenswaard zijn er 474 geregistreerde zitgelegenheden.

De zitgelegenheden zijn in te delen in:

13 stuks Hockers,

43 stuks Picknicksets (1 tafel met 2 banken),

358 stuks reguliere banken met rugleuning,

17 stuks reguliere banken zonder rugleuning,

29 stuks seniorenbanken,

6 stuks stenen banken,

3 stuks boombanken (360 graden),

1 stuks stenen herinneringsbank,

Diverse stuks boomstambanken bij ingangen van natuurgebieden.

Eén ieder kan een verzoek tot plaatsing van een zitbank indienen. Er zal dan in samenspraak naar een geschikte locatie worden gekeken en eventueel tot plaatsing worden overgegaan. Er is slechts beperkt budget beschikbaar om het areaal zitgelegenheid meer dan gemiddeld uit te breiden. Ook het budget voor onderhoud zal moeten worden aangepast als het areaal zitgelegenheden meer dan gemiddeld wordt uitgebreid.

De gemeente heeft liever geen promotie van het particulier laten aanbrengen van zitgelegenheden in het openbaar gebied. Uit ervaring weten we dat dat materieel vaak kwalitatief minder is, meestal niet hufterbestendig is en aansprakelijkheden bij schade, vermissing en persoonlijk letsel al snel bij de gemeente komen te liggen. Het is immers haar grondgebied.

CDA Valkenswaard 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.